JavaScript: Math.round hàm làm tròn thành số nguyên

JavaScript: Math.round hàm làm tròn thành số nguyên

Hàm làm tròn Math.round() trả về giá trị số nguyên gần nhất với giá trị của đối số truyền vào.

 • Nếu phần phân số của đối số lớn hơn 0.5, đối số được làm tròn thành số nguyên có giá trị tuyệt đối cao hơn.
 • Nếu nhỏ hơn 0.5, đối số được làm tròn thành số nguyên có giá trị tuyệt đối thấp hơn.
 • Nếu phần phân số chính xác là 0.5, đối số được làm tròn thành số nguyên tiếp theo theo hướng +∞.

Lưu ý rằng điều này khác với các hàm round() của nhiều ngôn ngữ khác – thường làm tròn trường hợp này thành số nguyên tiếp theo nếu đối số dương, nhưng ngược lại trong trường hợp đối số là số âm.

round() là một phương thức tĩnh của Math, bạn luôn sử dụng nó dưới dạng Math.round(), thay vì như một phương thức của một đối tượng Math mà bạn đã tạo (Math không có hàm tạo).

Cú pháp

Math.round(x)
x Một giá trị dạng số

Giá trị trả về là một số nguyên

Ví dụ

Math.round( 20.49); // 20
Math.round( 20.5 ); // 21
Math.round(-20.5 ); // -20
Math.round(-20.51); // -21

var e = Math.round( 42  ); // 42
var f = Math.round( 2.60 ); // 3
var g = Math.round(-2.60 ); // -3

Xem thêm

Các tính năng mặc định của trang web

Các trang web được Đại Phố thiết kế luôn mặc định các tính năng sau:

 • Mã nguồn được tối ưu với các công cụ tìm kiếm.
 • Trang web hỗ trợ thiết bị di động, tương thích với mọi thiết bị: điện thoại, máy tính bảng, máy tính và laptop. Sử dụng công nghệ HTML5, CSS3 Mobile Responsive.
 • Dễ dàng thay đổi theo phong cách riêng của bạn.
 • Dễ dàng thêm bớt số lượng các trang, và chỉnh sửa nội hiển thị trên website tùy ý
 • Phần quản trị rõ ràng, trực quan, dễ sử dụng với cả những người không chuyên về IT.

Quản lí nội dung: có thể dễ dàng thêm, xóa, sửa các thông tin trên website

 • Thông tin sản phẩm và dịch vụ của công ty
 • Thông tin dự án, đối tác Giới thiệu – Liên hệ
 • Thông tin giới thiệu, thông tin liên hệ
 • Tin tức
 • Hình ảnh trên website, sửa các tag alt, descriotion, caption
 • Hình ảnh và caption trên Slideshow
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu cần thêm thông tin