Blog Tag: Blogspot

Tùy chỉnh giao diện Blogspot/Blogger. Tạo template cho Blogspot/Blogger

Blog là gì?

Blog là gì?

Blog, gọi tắt của weblog (dịch là “nhật ký web”), là một dạng nhật ký trực tuyến, bùng nổ từ cuối thập niên 1990. Các blogger (người viết blog), có thể là cá nhân hoặc nhóm, đưa thông tin lên mạng với mọi chủ đề, thông thường có liên quan…
Thiết lập tên miền riêng cho blogger

Thiết lập tên miền riêng cho blogger

Khi bạn đã mua tên miền, bạn có thể trỏ tên miền đó về trang web blog của mình. Mua tên miền Bạn có thể mua tên miền từ bất cứ đâu. Nếu không chắc chắn, hãy liên hệ với Dai Pho để được tư vấn. Thiết lập tên miền trỏ về blog của bạn Đăng…
Blogspot Template: Thẻ phần tử data:widgets

Blogspot Template: Thẻ phần tử data:widgets

Bạn có thể tùy chỉnh giao diện của các phần khác nhau trên tất cả các trang của Blogspot, chẳng hạn như chân trang hoặc thanh bên… Thẻ phần tử data:widgets bao gồm các thuộc tính dưới đây: widgets. AdSense array An array of all of the…
Blogspot Template: Thẻ phần tử data:blog

Blogspot Template: Thẻ phần tử data:blog

Bạn có thể tùy chỉnh giao diện của các phần khác nhau trên tất cả các trang Blogspot, chẳng hạn như chân trang hoặc thanh bên… Thẻ phần tử data:blog bao gồm các thuộc tính dưới đây: blog.adultContent boolean Whether the blog is contains…
Blogspot Template: Thẻ phần tử data:view

Blogspot Template: Thẻ phần tử data:view

data:view là thẻ phần tử trỏ về view hiện tại của Blog. Thường được sử dụng với biểu thức có điều kiện như trong thẻ <b:if> vì hầu hết các loại là boolean, điều đó có nghĩa là giá trị là “True” hoặc “Sai”. Thẻ phần tử data:view bao…