Blog Tag: HTML

HTML là gì

HTML là gì

HTML (viết tắt của HyperText Markup Language, được dịch là "Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản") là một ngôn ngữ đánh dấu được thiết kế ra để tạo nên các trang web với các mẩu thông tin được trình bày trên World Wide Web. Cùng với CSS và…