JavaScript: Phương thức làm tròn số toFixed

Phương thức toFixed làm tròn số với độ dài phần thập phân được chỉ định và sau đó chuyển đổi thành dạng chuỗi.

Lưu ý: nếu số ký tự phần thập phân mong muốn dài hơn số thực, các số 0 sẽ được thêm vào để tạo độ dài phần thập phân mong muốn.

Cú pháp

number.toFixed(x)
Tham số
x Không bắt buộc. Số chữ số sau dấu thập phân. Mặc định là 0 (không có chữ số nào sau dấu thập phân)

Giá trị trả về:

Một chuỗi, đại diện cho một số với độ dài của phần thập phân là x ký tự

JavaScript Version:

ECMAScript 3

Ví dụ

Ví dụ sau sẽ chuyển một số thành một chuỗi, làm tròn số để chỉ giữ lại hai số thập phân:

var num = 5.56789;
var n = num.toFixed(2); //5.57

Chuyển đổi một số có ít chữ số thập phân hơn yêu cầu:

var num = 5.56789;
var n = num.toFixed(10);	//5.5678900000
(5.56789).toFixed();	//6

Xem thêm

Các tính năng mặc định của trang web

Các trang web được Đại Phố thiết kế luôn mặc định các tính năng sau:

 • Mã nguồn được tối ưu với các công cụ tìm kiếm.
 • Trang web hỗ trợ thiết bị di động, tương thích với mọi thiết bị: điện thoại, máy tính bảng, máy tính và laptop. Sử dụng công nghệ HTML5, CSS3 Mobile Responsive.
 • Dễ dàng thay đổi theo phong cách riêng của bạn.
 • Dễ dàng thêm bớt số lượng các trang, và chỉnh sửa nội hiển thị trên website tùy ý
 • Phần quản trị rõ ràng, trực quan, dễ sử dụng với cả những người không chuyên về IT.

Quản lí nội dung: có thể dễ dàng thêm, xóa, sửa các thông tin trên website

 • Thông tin sản phẩm và dịch vụ của công ty
 • Thông tin dự án, đối tác Giới thiệu – Liên hệ
 • Thông tin giới thiệu, thông tin liên hệ
 • Tin tức
 • Hình ảnh trên website, sửa các tag alt, descriotion, caption
 • Hình ảnh và caption trên Slideshow
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu cần thêm thông tin