Javascript: Hàm làm tròn xuống một số Math.floor

Javascript: Hàm làm tròn xuống một số Math.floor

Hàm Math.floor() trả về số nguyên lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng tham số truyền vào hay còn gọi nôm na làm tròn xuống.

Nếu tham số truyền là số nguyên, hàm sẽ trả về giá trị bằng số nguyên đó.

Cú pháp

Math.floor (x)
x Bắt buộc. Số bạn muốn làm tròn

Giá trị trả về là số nguyên gần nhất khi làm tròn xuống.

Bởi vì floor() là một phương thức tĩnh của Math, bạn luôn sử dụng nó dưới dạng Math.floor(), chứ không phải là một phương thức của một đối tượng Math mà bạn đã tạo (Math không phải là một hàm tạo).

Lưu ý: Math.floor(null) trả về 0, không phải NaN.

Ví dụ

console.log(Math.floor(5.95));
// expected output: 5

console.log(Math.floor(5.05));
// expected output: 5

console.log(Math.floor(5));
// expected output: 5

console.log(Math.floor(-5.05));
// expected output: -6

var e = Math.floor(-5.1);	// -6
var f = Math.floor(-5.9);	// -6

Xem thêm

Các tính năng mặc định của trang web

Các trang web được Đại Phố thiết kế luôn mặc định các tính năng sau:

 • Mã nguồn được tối ưu với các công cụ tìm kiếm.
 • Trang web hỗ trợ thiết bị di động, tương thích với mọi thiết bị: điện thoại, máy tính bảng, máy tính và laptop. Sử dụng công nghệ HTML5, CSS3 Mobile Responsive.
 • Dễ dàng thay đổi theo phong cách riêng của bạn.
 • Dễ dàng thêm bớt số lượng các trang, và chỉnh sửa nội hiển thị trên website tùy ý
 • Phần quản trị rõ ràng, trực quan, dễ sử dụng với cả những người không chuyên về IT.

Quản lí nội dung: có thể dễ dàng thêm, xóa, sửa các thông tin trên website

 • Thông tin sản phẩm và dịch vụ của công ty
 • Thông tin dự án, đối tác Giới thiệu – Liên hệ
 • Thông tin giới thiệu, thông tin liên hệ
 • Tin tức
 • Hình ảnh trên website, sửa các tag alt, descriotion, caption
 • Hình ảnh và caption trên Slideshow
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu cần thêm thông tin