Blogspot Template: Thẻ phần tử data:view

Blogspot Template: Thẻ phần tử data:view

data:view là thẻ phần tử trỏ về view hiện tại của Blog. Thường được sử dụng với biểu thức có điều kiện như trong thẻ <b:if> vì hầu hết các loại là boolean, điều đó có nghĩa là giá trị là “True” hoặc “Sai”. Thẻ phần tử data:view bao gồm các thuộc tính dưới đây:

view.archive object Fields relating to the archive for the current view.
view.description string Description of the current view.
view.featuredImage image Featured image for the current view.
view.isArchive boolean Whether the current view is an Archive feed.
view.isError boolean True if the current view is an error page.
view.isHomepage boolean True if the current view is the homepage of the blog.
view.isLayoutMode boolean True if the view is the Layout mode for rearranging widgets in the template.
view.isMultipleItems boolean True if the current view has multiple posts, e.g. the homepage or a search page.
view.isPage boolean True if the current view is for a single page item.
view.isPage boolean True if the current view is a page item.
view.isPost boolean True if the current view is for a single post.
view.isPost boolean True if the current view is a post page.
view.isPreview boolean Whether the current view is a preview.
view.isPreview boolean True if the current view is a preview.
view.isSearch boolean True if the current view is for a query or label filter search.
view.isSingleItem boolean True if the current view is a single post or page.
view.pageId number Id of the page in the current view, if the view is a page item.
view.postId number Id of the post for the current view, if the current view is a post.
view.search object Data related to the search parameters of the current view.
view.title string Title of the current view.
view.type string Type of the current view, either "item" or "feed".
view.url url The url of the current view.
view.archive.day number Day of the current archive feed view, e.g. 15.
view.archive.month number Month of the current archive feed view, e.g. 4
view.archive.rangeMessage string Message describing the current archive view’s date range.
view.archive.year number Year of the current archive view, e.g. 2016
view.search.label string Label filter for the current view’s search.
view.search.query string Query filter for the current view’s search.
view.search.resultsMessage string Localized message about the search results being shown.
view.search.resultsMessageHtml string HTML version of  resultsMessage.

Các tính năng mặc định của trang web

Các trang web được Đại Phố thiết kế luôn mặc định các tính năng sau:

 • Mã nguồn được tối ưu với các công cụ tìm kiếm.
 • Trang web hỗ trợ thiết bị di động, tương thích với mọi thiết bị: điện thoại, máy tính bảng, máy tính và laptop. Sử dụng công nghệ HTML5, CSS3 Mobile Responsive.
 • Dễ dàng thay đổi theo phong cách riêng của bạn.
 • Dễ dàng thêm bớt số lượng các trang, và chỉnh sửa nội hiển thị trên website tùy ý
 • Phần quản trị rõ ràng, trực quan, dễ sử dụng với cả những người không chuyên về IT.

Quản lí nội dung: có thể dễ dàng thêm, xóa, sửa các thông tin trên website

 • Thông tin sản phẩm và dịch vụ của công ty
 • Thông tin dự án, đối tác Giới thiệu – Liên hệ
 • Thông tin giới thiệu, thông tin liên hệ
 • Tin tức
 • Hình ảnh trên website, sửa các tag alt, descriotion, caption
 • Hình ảnh và caption trên Slideshow
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu cần thêm thông tin
thương mại điện tử,