Blogspot Template: Thẻ phần tử data:widgets

Blogspot Template: Thẻ phần tử data:widgets

Bạn có thể tùy chỉnh giao diện của các phần khác nhau trên tất cả các trang của Blogspot, chẳng hạn như chân trang hoặc thanh bên… Thẻ phần tử data:widgets bao gồm các thuộc tính dưới đây:

widgets. AdSense array An array of all of the AdSense widgets which are visible in the current page.
widgets. Attribution array An array of all of the Attribution widgets which are visible in the current page.
widgets. Blog array An array of all of the Blog widgets which are visible in the current page.
widgets. BlogArchive array An array of all of the BlogArchive widgets which are visible in the current page.
widgets. BlogList array An array of all of the BlogList widgets which are visible in the current page.
widgets. BlogSearch array An array of all of the BlogSearch widgets which are visible in the current page.
widgets. BloggerButton array An array of all of the BloggerButton widgets which are visible in the current page.
widgets. ContactForm array An array of all of the ContactForm widgets which are visible in the current page.
widgets. CustomSearch array An array of all of the CustomSearch widgets which are visible in the current page.
widgets. FeaturedPost array An array of all of the FeaturedPost widgets which are visible in the current page.
widgets. Feed array An array of all of the Feed widgets which are visible in the current page.
widgets. FollowByEmail array An array of all of the FollowByEmail widgets which are visible in the current page.
widgets. Followers array An array of all of the Followers widgets which are visible in the current page.
widgets. Gadget array An array of all of the Gadget (third-party) widgets which are visible in the current page.
widgets. HTML array An array of all of the HTML widgets which are visible in the current page.
widgets. Header array An array of all of the Header widgets which are visible in the current page.
widgets. Image array An array of all of the Image widgets which are visible in the current page.
widgets. Label array An array of all of the Label widgets which are visible in the current page.
widgets. LinkList array An array of all of the LinkList widgets which are visible in the current page.
widgets. Navbar array An array of all of the Navbar widgets which are visible in the current page.
widgets. PageList array An array of all of the PageList widgets which are visible in the current page.
widgets. PlusBadge array An array of all of the PlusBadge widgets which are visible in the current page.
widgets. PlusFollowers array An array of all of the PlusFollowers widgets which are visible in the current page.
widgets. PlusOne array An array of all of the PlusOne widgets which are visible in the current page.
widgets. Poll array An array of all of the Poll widgets which are visible in the current page.
widgets. PopularPosts array An array of all of the PopularPosts widgets which are visible in the current page.
widgets. Profile array An array of all of the Profile widgets which are visible in the current page.
widgets. ReportAbuse array An array of all of the ReportAbuse widgets which are visible in the current page.
widgets. Slideshow array An array of all of the Slideshow widgets which are visible in the current page.
widgets. Stats array An array of all of the Stats widgets which are visible in the current page.
widgets. Subscribe array An array of all of the Subscribe widgets which are visible in the current page.
widgets. Text array An array of all of the Text widgets which are visible in the current page.
widgets. TextList array An array of all of the TextList widgets which are visible in the current page.
widgets. Translate array An array of all of the Translate widgets which are visible in the current page.

Các tính năng mặc định của trang web

Các trang web được Đại Phố thiết kế luôn mặc định các tính năng sau:

 • Mã nguồn được tối ưu với các công cụ tìm kiếm.
 • Trang web hỗ trợ thiết bị di động, tương thích với mọi thiết bị: điện thoại, máy tính bảng, máy tính và laptop. Sử dụng công nghệ HTML5, CSS3 Mobile Responsive.
 • Dễ dàng thay đổi theo phong cách riêng của bạn.
 • Dễ dàng thêm bớt số lượng các trang, và chỉnh sửa nội hiển thị trên website tùy ý
 • Phần quản trị rõ ràng, trực quan, dễ sử dụng với cả những người không chuyên về IT.

Quản lí nội dung: có thể dễ dàng thêm, xóa, sửa các thông tin trên website

 • Thông tin sản phẩm và dịch vụ của công ty
 • Thông tin dự án, đối tác Giới thiệu – Liên hệ
 • Thông tin giới thiệu, thông tin liên hệ
 • Tin tức
 • Hình ảnh trên website, sửa các tag alt, descriotion, caption
 • Hình ảnh và caption trên Slideshow
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu cần thêm thông tin
thương mại điện tử,