VIM: Sửa nội dung file trong môi trường dòng lệnh Linux

VIM: Sửa nội dung file trong môi trường dòng lệnh Linux

VIM là một trình soạn văn bản trong chế độ dòng lệnh (command line) của Linux. VIM miễn phí và thông dụng nhất trên Linux. Mục đích chính của trình soạn thảo là tạo, thêm hoặc sửa đổi văn bản cho tệp.

Mở file với VIM

Cú pháp

vi [tùy_chọn] [filename]

Khi mở file không có tham số tùy_chọn, nếu file tồn tại, thì trang đầu tiên (hoặc màn hình) của tệp sẽ được hiển thị; nếu tệp không tồn tại, thì tệp và màn hình trống sẽ được tạo để bạn nhập văn bản.

Thêm, thay đổi và xóa văn bản

Lưu ý: Bạn không thể quay lại nhiều hơn một bước.

Các lệnh sau cho phép bạn chèn và thêm văn bản. Mỗi lệnh này đều chuyển trình soạn thảo VIM từ chế độ xem thành chế độ sửa văn bản ở dạng chèn (insert):

Để sửa nội dung file trong VIM

* i Chèn văn bản trước con trỏ, thoát ra bằng cách nhấn <Esc>
I Chèn văn bản ở đầu dòng hiện tại, thoát ra bằng cách nhấn <Esc>
* a Gắn (append) văn bản sau con trỏ, thoát ra bằng cách nhấn <Esc>
A Gắn văn bản vào cuối dòng hiện tại, thoát ra bằng cách nhấn <Esc>
* o Mở và đặt văn bản trong một dòng mới bên dưới dòng hiện tại, thoát ra bằng cách nhấn <Esc>
* O Mở và đặt văn bản trong một dòng mới bên trên dòng hiện tại, thoát ra bằng cách nhấn <Esc>

Khi muốn thoát khỏi chế độ mục nhập văn bản và đưa trình soạn thảo vi trở lại chế độ lệnh, nhấn phím <Esc>.

Lưu tệp

Thông thường bạn sẽ lưu file khi bạn thoát VIM. Tuy nhiên, cũng có thể thoát VIM mà không lưu tệp.

Lưu ý: Con trỏ di chuyển xuống dưới cùng của màn hình mỗi khi dấu hai chấm (:) được gõ. Loại lệnh này được hoàn thành bằng cách nhấn phím <Return> (hoặc <Enter>).

Thoát khỏi VIM

* :x Thoát VIM và lưu tập tin lại
:wq Thoát VIM và lưu tập tin lại
:q Thoát VIM
* :q! Thoát VIM và không lưu.

Các lệnh khác

Tìm kiếm văn bản

Một nhu cầu phổ biến trong chỉnh sửa văn bản là thay thế một từ hoặc pha bằng một từ khác.

Tìm kiếm trong VIM

/string tìm kiếm sự xuất hiện tiếp theo của string trong đoạn
?string tìm kiếm sự xuất hiện phía trước của string trong đoạn
n nhảy tới lần xuất hiện kế tiếp của chuỗi tìm kiếm
N Nhảy trở lại lần xuất hiện phía trước của chuỗi

Các tính năng mặc định của trang web

Các trang web được Đại Phố thiết kế luôn mặc định các tính năng sau:

 • Mã nguồn được tối ưu với các công cụ tìm kiếm.
 • Trang web hỗ trợ thiết bị di động, tương thích với mọi thiết bị: điện thoại, máy tính bảng, máy tính và laptop. Sử dụng công nghệ HTML5, CSS3 Mobile Responsive.
 • Dễ dàng thay đổi theo phong cách riêng của bạn.
 • Dễ dàng thêm bớt số lượng các trang, và chỉnh sửa nội hiển thị trên website tùy ý
 • Phần quản trị rõ ràng, trực quan, dễ sử dụng với cả những người không chuyên về IT.

Quản lí nội dung: có thể dễ dàng thêm, xóa, sửa các thông tin trên website

 • Thông tin sản phẩm và dịch vụ của công ty
 • Thông tin dự án, đối tác Giới thiệu – Liên hệ
 • Thông tin giới thiệu, thông tin liên hệ
 • Tin tức
 • Hình ảnh trên website, sửa các tag alt, descriotion, caption
 • Hình ảnh và caption trên Slideshow
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu cần thêm thông tin
cập nhật nội dung website,