VIM: file editor command line on Linux

VIM: file editor command line on Linux

VIM is a free text editor, open-source in Unix-like/Linux command line. The main purpose of an editor is to create, add, or modify text for a file.

Open file

Syntax

vi [tùy_chọn] [filename]

Adding, Changing, and Deleting Text

Note: You cannot go back more than one step.

The following commands allow you to insert and add text. Each of these commands puts the vi editor into insert mode; thus, the <Esc> key must be pressed to terminate the entry of text and to put the vi editor back into command mode.

Để sửa nội dung file trong VIM

* i insert text before cursor, until <Esc> hit
I insert text at beginning of current line, until <Esc> hit
* a append text after cursor, until <Esc> hit
A append text to end of current line, until <Esc> hit
* o open and put text in a new line below current line, until <Esc> hit
* O open and put text in a new line above current line, until <Esc> hit

Saving Files

Usually the new or modified file is saved when you leave vi. However, it is also possible to quit vi without saving the file.

Note: The cursor moves to bottom of screen whenever a colon (:) is typed. This type of command is completed by hitting the <Return> (or <Enter>) key.

Thoát khỏi VIM

* :x quit vi, writing out modified file to file named in original invocation
:wq quit vi, writing out modified file to file named in original invocation
:q quit (or exit) vi
* :q! quit vi even though latest changes have not been saved for this vi call

Searching Text

A common occurrence in text editing is to replace one word or phase by another. To locate instances of particular sets of characters (or strings), use the following commands.
Tìm kiếm trong VIM

/string search forward for occurrence of string in text
?string search backward for occurrence of string in text
n move to next occurrence of search string
N move to next occurrence of search string in opposite direction

The default features of the site

Các trang web được Đại Phố thiết kế luôn mặc định các tính năng sau:

 • Mã nguồn được tối ưu với các công cụ tìm kiếm.
 • Trang web hỗ trợ thiết bị di động, tương thích với mọi thiết bị: điện thoại, máy tính bảng, máy tính và laptop. Sử dụng công nghệ HTML5, CSS3 Mobile Responsive.
 • Dễ dàng thay đổi theo phong cách riêng của bạn.
 • Dễ dàng thêm bớt số lượng các trang, và chỉnh sửa nội hiển thị trên website tùy ý
 • Phần quản trị rõ ràng, trực quan, dễ sử dụng với cả những người không chuyên về IT.

Quản lí nội dung: có thể dễ dàng thêm, xóa, sửa các thông tin trên website

 • Thông tin sản phẩm và dịch vụ của công ty
 • Thông tin dự án, đối tác Giới thiệu – Liên hệ
 • Thông tin giới thiệu, thông tin liên hệ
 • Tin tức
 • Hình ảnh trên website, sửa các tag alt, descriotion, caption
 • Hình ảnh và caption trên Slideshow
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu cần thêm thông tin
bán hàng online,