JavaScript: Phương thức appendChild

JavaScript: Phương thức appendChild

Phương thức appendChild() gắn thêm nút con mới vào cuối danh sách nút con của một nút.

Lưu ý: Nếu newchild đã có trong cây nào đó, thì nó sẽ được tách khỏi vị trí hiện tại của nó và gắn qua vị trí mới.

Cú pháp

nodeObject.appendChild(newchild)
Tham số Mô tả
newchild Một nút con sẽ được thêm (gắn vào) nodeObject

Giá trị trả về

Kiểu Mô tả
Đối tượng nút Nút được nối thêm

Ví dụ

var xhttp = new XMLHttpRequest();
xhttp.onreadystatechange = function() {
  if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
    myFunction(this);
  }
};
xhttp.open("GET", "books.xml", true);
xhttp.send();

function myFunction(xml) {
  var xmlDoc = xml.responseXML;
  var newel = xmlDoc.createElement("edition");
  var x = xmlDoc.getElementsByTagName("book")[0];
  x.appendChild(newel);
  document.getElementById("demo").innerHTML =
  x.getElementsByTagName("edition")[0].nodeName;
}

Đầu ra của đoạn mã trên sẽ là:

edition

Ví dụ 2:

// Create a new paragraph element, and append it to the end of the document body
var p = document.createElement("p");
document.body.appendChild(p);

Tham khảo:

Các tính năng mặc định của trang web

Các trang web được Đại Phố thiết kế luôn mặc định các tính năng sau:

 • Mã nguồn được tối ưu với các công cụ tìm kiếm.
 • Trang web hỗ trợ thiết bị di động, tương thích với mọi thiết bị: điện thoại, máy tính bảng, máy tính và laptop. Sử dụng công nghệ HTML5, CSS3 Mobile Responsive.
 • Dễ dàng thay đổi theo phong cách riêng của bạn.
 • Dễ dàng thêm bớt số lượng các trang, và chỉnh sửa nội hiển thị trên website tùy ý
 • Phần quản trị rõ ràng, trực quan, dễ sử dụng với cả những người không chuyên về IT.

Quản lí nội dung: có thể dễ dàng thêm, xóa, sửa các thông tin trên website

 • Thông tin sản phẩm và dịch vụ của công ty
 • Thông tin dự án, đối tác Giới thiệu – Liên hệ
 • Thông tin giới thiệu, thông tin liên hệ
 • Tin tức
 • Hình ảnh trên website, sửa các tag alt, descriotion, caption
 • Hình ảnh và caption trên Slideshow
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu cần thêm thông tin