Javascript: phương thức createElement()

Javascript: phương thức createElement()

Trong một tài liệu HTML, phương thức createElement() tạo ra phần tử HTML được chỉ định bởi tagName, hoặc một HTMLUnknownElement nếu tagName không được nhận ra.

Cú pháp

var element = document.createElement(tagName);

tagName:

Là thẻ HTML mà bạn muốn tạo mới. Không sử dụng tên đủ điều kiện (như “html: a“) với phương thức này. Khi được gọi, createElement() chuyển đổi tagName thành chữ thường trước khi tạo phần tử. Trong Firefox, Opera và Chrome, createElement(null) hoạt động như createElement("null").

Giá trị trả về

Trả về Element mới.

Ví dụ

HTML

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Working with elements</title>
</head>
<body>
    <div id="div1">The text above has been created dynamically.</div>
</body>
</html>

JavaScript

document.body.onload = addElement;

function addElement () { 
    // create a new div element 
    var newDiv = document.createElement("div"); 
    // and give it some content 
    var newContent = document.createTextNode("Hi there and greetings!"); 
    // add the text node to the newly created div
    newDiv.appendChild(newContent);  

    // add the newly created element and its content into the DOM 
    var currentDiv = document.getElementById("div1"); 
    document.body.insertBefore(newDiv, currentDiv); 
}

Kết quả

Tính tương thích của trình duyệt web

Trình duyệt trên máy tính

Trình duyệt Tương thích
Chrome
Edge
FireFox
Internet Eplorer
Opera
Safari

Trình duyệt trên thiết bị di động

Trình duyệt Tương thích
Android Webview
Chrome for Android
Edge Mobile
FireFox for Android
Opera
iOS Safari
Samsung Internet ?

Tham khảo:

Các tính năng mặc định của trang web

Các trang web được Đại Phố thiết kế luôn mặc định các tính năng sau:

 • Mã nguồn được tối ưu với các công cụ tìm kiếm.
 • Trang web hỗ trợ thiết bị di động, tương thích với mọi thiết bị: điện thoại, máy tính bảng, máy tính và laptop. Sử dụng công nghệ HTML5, CSS3 Mobile Responsive.
 • Dễ dàng thay đổi theo phong cách riêng của bạn.
 • Dễ dàng thêm bớt số lượng các trang, và chỉnh sửa nội hiển thị trên website tùy ý
 • Phần quản trị rõ ràng, trực quan, dễ sử dụng với cả những người không chuyên về IT.

Quản lí nội dung: có thể dễ dàng thêm, xóa, sửa các thông tin trên website

 • Thông tin sản phẩm và dịch vụ của công ty
 • Thông tin dự án, đối tác Giới thiệu – Liên hệ
 • Thông tin giới thiệu, thông tin liên hệ
 • Tin tức
 • Hình ảnh trên website, sửa các tag alt, descriotion, caption
 • Hình ảnh và caption trên Slideshow
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu cần thêm thông tin