Một số biến chung hữu ích trong Exim

Một số biến chung hữu ích trong Exim

Một danh sách đầy đủ các biến có sẵn được đưa ra trong tài liệu Exim. Tuy nhiên danh sách rút gọn này chứa những biến có khả năng hữu ích nhất trong các tệp bộ lọc cá nhân:

$body_linecount:

Số dòng trong phần thân của tin nhắn.

$body_zerocount:

Số lượng ký tự không nhị phân trong phần thân của tin nhắn.

$home:

Trong các cấu hình thông thường, biến này thường chứa thư mục home của người dùng. Tuy nhiên, người quản trị hệ thống có thể thay đổi điều này.

$local_part:

Một phần của địa chỉ email có trước dấu @ – thông thường là tên đăng nhập của người dùng. Nếu hỗ trợ cho nhiều hộp thư cá nhân được bật và tiền tố hoặc hậu tố cho phần cục bộ đã được nhận ra, nó sẽ bị xóa khỏi chuỗi trong biến này.

$local_part_prefix:

Nếu hỗ trợ cho nhiều hộp thư cá nhân được bật và một tiền tố phần cục bộ đã được nhận ra, biến này chứa tiền tố. Ngược lại, nó chứa một chuỗi rỗng.

$local_part_suffix:

Nếu hỗ trợ cho nhiều hộp thư cá nhân được bật và một hậu tố phần cục bộ đã được nhận ra, biến này chứa hậu tố. Ngược lại, nó chứa một chuỗi rỗng.

$message_body:

Phần đầu của phần thân của tin nhắn. Theo mặc định, tối đa 500 ký tự được đọc vào biến này, nhưng người quản trị hệ thống có thể định cấu hình này thành một số giá trị khác. Ký tự ngắt dòng trong tin nhắn được chuyển đổi thành các khoảng trắng đơn.

$message_body_end:

Phần cuối cùng của phần thân của tin nhắn, được định dạng và giới hạn tương tự như $message_body.

$message_body_size:

Kích thước của phần thân của tin nhắn, tính bằng byte.

$message_exim_id:

Chuỗi nhận dạng cục bộ tin nhắn, duy nhất cho mỗi tin nhắn được xử lý bởi một máy chủ đơn.

$message_headers:

Các dòng headers của tin nhắn, được nối thành một chuỗi, với các ký tự ngắt dòng giữa chúng.

$message_size:

Kích thước của toàn bộ tin nhắn, tính bằng byte.

$original_local_part:

Khi một địa chỉ đi kèm với tin nhắn đang được xử lý, địa chỉ này chứa cùng giá trị với biến $local_part. Tuy nhiên, nếu một địa chỉ được tạo bởi bí danh, chuyển tiếp hoặc tệp bộ lọc đang được xử lý, biến này chứa phần cục bộ của địa chỉ gốc.

$reply_address:

Nội dung của Reply-to: trong header, nếu tin nhắn có một; ngược lại, nội dung của From: trong header. Đó là địa chỉ phản hồi bình thường mà các tin nhắn sẽ được gửi.

$return_path:

Đường dẫn trả về – nghĩa là trường người gửi sẽ được thêm vào như một phần của gói tin nhắn nếu tin nhắn được gửi sang một máy chủ khác. Đây là địa chỉ để tin nhắn báo lỗi cấp phát sẽ gửi trả. Trong nhiều trường hợp, biến này có cùng giá trị với $sender_address, nhưng nếu, ví dụ, một tin nhắn gửi đến một mailing list đã được mở rộng, $return_path có thể đã được thay đổi để chứa địa chỉ của người duy trì danh sách.

$sender_address:

Địa chỉ người gửi đã nhận được trong gói tin nhắn. Điều này không nhất thiết giống như nội dung của dòng From: hoặc Sender: trong header. Đối với các tin nhắn báo lỗi cấp phát (tin nhắn trả lại người gửi) thì không có địa chỉ người gửi và biến này trống.

$tod_full:

Phiên bản đầy đủ về thời gian và ngày, ví dụ: Wed, 18 Oct 1995 09:51:40 +0100. Múi giờ luôn được đưa ra dưới dạng bù số của GMT.

$tod_log:

Thời gian và ngày ở định dạng được sử dụng để ghi các tệp nhật ký Exim, không có múi giờ, ví dụ: 1995-10-12 15:32:29.

$tod_zone:

Phần bù múi giờ cục bộ, ví dụ: +0100.

Các tính năng mặc định của trang web

Các trang web được Đại Phố thiết kế luôn mặc định các tính năng sau:

 • Mã nguồn được tối ưu với các công cụ tìm kiếm.
 • Trang web hỗ trợ thiết bị di động, tương thích với mọi thiết bị: điện thoại, máy tính bảng, máy tính và laptop. Sử dụng công nghệ HTML5, CSS3 Mobile Responsive.
 • Dễ dàng thay đổi theo phong cách riêng của bạn.
 • Dễ dàng thêm bớt số lượng các trang, và chỉnh sửa nội hiển thị trên website tùy ý
 • Phần quản trị rõ ràng, trực quan, dễ sử dụng với cả những người không chuyên về IT.

Quản lí nội dung: có thể dễ dàng thêm, xóa, sửa các thông tin trên website

 • Thông tin sản phẩm và dịch vụ của công ty
 • Thông tin dự án, đối tác Giới thiệu – Liên hệ
 • Thông tin giới thiệu, thông tin liên hệ
 • Tin tức
 • Hình ảnh trên website, sửa các tag alt, descriotion, caption
 • Hình ảnh và caption trên Slideshow
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu cần thêm thông tin