Some useful general variables in Exim

Some useful general variables in Exim

A complete list of the available variables is given in the Exim documentation. This shortened list contains the ones that are most likely to be useful in personal filter files:

$body_linecount:

The number of lines in the body of the message.

$body_zerocount:

The number of binary zero characters in the body of the message.

$home:

In conventional configurations, this variable normally contains the user’s home directory. The system administrator can, however, change this.

$local_part:

The part of the email address that precedes the @ sign – normally the user’s login name. If support for multiple personal mailboxes is enabled and a prefix or suffix for the local part was recognized, it is removed from the string in this variable.

$local_part_prefix:

If support for multiple personal mailboxes is enabled , and a local part prefix was recognized, this variable contains the prefix. Otherwise it contains an empty string.

$local_part_suffix:

If support for multiple personal mailboxes is enabled, and a local part suffix was recognized, this variable contains the suffix. Otherwise it contains an empty string.

$message_body:

The initial portion of the body of the message. By default, up to 500 characters are read into this variable, but the system administrator can configure this to some other value. Newlines in the body are converted into single spaces.

$message_body_end:

The final portion of the body of the message, formatted and limited in the same way as $message_body.

$message_body_size:

The size of the body of the message, in bytes.

$message_exim_id:

The message’s local identification string, which is unique for each message handled by a single host.

$message_headers:

The header lines of the message, concatenated into a single string, with newline characters between them.

$message_size:

The size of the entire message, in bytes.

$original_local_part:

When an address that arrived with the message is being processed, this contains the same value as the variable $local_part. However, if an address generated by an alias, forward, or filter file is being processed, this variable contains the local part of the original address.

$reply_address:

The contents of the Reply-to: header, if the message has one; otherwise the contents of the From: header. It is the address to which normal replies to the message should be sent.

$return_path:

The return path – that is, the sender field that will be transmitted as part of the message’s envelope if the message is sent to another host. This is the address to which delivery errors are sent. In many cases, this variable has the same value as $sender_address, but if, for example, an incoming message to a mailing list has been expanded, $return_path may have been changed to contain the address of the list maintainer.

$sender_address:

The sender address that was received in the envelope of the message. This is not necessarily the same as the contents of the From: or Sender: header lines. For delivery error messages (“bounce messages”) there is no sender address, and this variable is empty.

$tod_full:

A full version of the time and date, for example: Wed, 18 Oct 1995 09:51:40 +0100. The timezone is always given as a numerical offset from GMT.

$tod_log:

The time and date in the format used for writing Exim’s log files, without the timezone, for example: 1995-10-12 15:32:29.

$tod_zone:

The local timezone offset, for example: +0100.

The default features of the site

Các trang web được Đại Phố thiết kế luôn mặc định các tính năng sau:

 • Mã nguồn được tối ưu với các công cụ tìm kiếm.
 • Trang web hỗ trợ thiết bị di động, tương thích với mọi thiết bị: điện thoại, máy tính bảng, máy tính và laptop. Sử dụng công nghệ HTML5, CSS3 Mobile Responsive.
 • Dễ dàng thay đổi theo phong cách riêng của bạn.
 • Dễ dàng thêm bớt số lượng các trang, và chỉnh sửa nội hiển thị trên website tùy ý
 • Phần quản trị rõ ràng, trực quan, dễ sử dụng với cả những người không chuyên về IT.

Quản lí nội dung: có thể dễ dàng thêm, xóa, sửa các thông tin trên website

 • Thông tin sản phẩm và dịch vụ của công ty
 • Thông tin dự án, đối tác Giới thiệu – Liên hệ
 • Thông tin giới thiệu, thông tin liên hệ
 • Tin tức
 • Hình ảnh trên website, sửa các tag alt, descriotion, caption
 • Hình ảnh và caption trên Slideshow
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu cần thêm thông tin
Web hosting giá rẻ, Best WebHosting Offers, Hosting Chất lượng cao, Joomla Hosting, Reseller Hosting, Wordpress Hosting, bán hàng online,