jQuery: Phương thức toArray

Phương thức toArray trả về các phần tử được khớp bởi bộ chọn jQuery dưới dạng một mảng.

Cú pháp

$(selector).toArray()

Ví dụ 1

Truy lục các phần tử <li> và trả về thành một mảng, sau đó dùng hàm alert hiển thị innerHTML của từng phần tử:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
<script>
  $(document).ready(function(){
    $("button").click(function(){
    var i;
    var x = $("li").toArray()
    for (i = 0; i< x.length; i++) {
      alert(x[i].innerHTML);
    }
    alert("Bonus:\r\n\r\nBạn đang đọc bản tin tại daipho.com\r\nChúc bạn một ngày vui vẻ và tìm được nhiều thú vị trên web của mình nhé ^_^\r\n...\r\n\r\n");
  });
});
</script>
</head>
<body>
  <ul>
    <li>Cafe Sữa Đá</li>
    <li>Trà Chanh</li>
    <li>Trà Đào Cam Sả</li>
  </ul>
  <button>Alert nội dung của LI</button>
</body>
</html>

Chạy thử kết quả:

Ví dụ 2

Lấy về mảng các thẻ P và thay nội dung bên trong thẻ đó:

HTML

<!DOCTYPE html>
<body>
<p>A mặc áo xanh</p>
<p>B mặc áo trắng</p>
<p>C đội nón xanh</p>
<p>D mang giày đỏ</p>
<p>E mang giày xanh nhạt</p>

<button>Thay màu xanh thành cam</button>

</body>
</html>

jQuyery:

$(document).ready(function(){
 $("button").click(function(){
  var i;
  var x = $("p").toArray()
  for (i = 0; i< x.length; i++) {
   
	 var s = x[i].innerHTML;
	 s = s.replace("xanh", "cam");
	 x[i].innerHTML = s;
  }
 });
});

Chạy thử kết quả:

Các tính năng mặc định của trang web

Các trang web được Đại Phố thiết kế luôn mặc định các tính năng sau:

 • Mã nguồn được tối ưu với các công cụ tìm kiếm.
 • Trang web hỗ trợ thiết bị di động, tương thích với mọi thiết bị: điện thoại, máy tính bảng, máy tính và laptop. Sử dụng công nghệ HTML5, CSS3 Mobile Responsive.
 • Dễ dàng thay đổi theo phong cách riêng của bạn.
 • Dễ dàng thêm bớt số lượng các trang, và chỉnh sửa nội hiển thị trên website tùy ý
 • Phần quản trị rõ ràng, trực quan, dễ sử dụng với cả những người không chuyên về IT.

Quản lí nội dung: có thể dễ dàng thêm, xóa, sửa các thông tin trên website

 • Thông tin sản phẩm và dịch vụ của công ty
 • Thông tin dự án, đối tác Giới thiệu – Liên hệ
 • Thông tin giới thiệu, thông tin liên hệ
 • Tin tức
 • Hình ảnh trên website, sửa các tag alt, descriotion, caption
 • Hình ảnh và caption trên Slideshow
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu cần thêm thông tin