A mặc áo xanh

B mặc áo trắng

C đội nón xanh

D mang giày đỏ

E mang giày xanh nhạt

daipho.com