JavaScript: thuộc tính childNodes

JavaScript: thuộc tính childNodes

Thuộc tính childNodes trả về một tập hợp các nút con thực của một nút, là một đối tượng NodeList. Thuộc tính này là thuộc tính chỉ đọc (read-only).

Các nút trong bộ sưu tập được sắp xếp khi chúng xuất hiện trong mã nguồn và có thể được truy cập bằng số chỉ mục. Chỉ số bắt đầu bằng 0.

Khi có bất cứ thay đổi nào ảnh hưởng đến các nút bên trong tập childNodes này thì giá trị của thuộc tính childNodes sẽ tự cập nhật theo.

Lưu ý: Khoảng trống bên trong các phần tử được coi là văn bản và văn bản vẫn được coi là nút. Nhận xét cũng được coi là nút.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng thuộc tính độ dài của đối tượng NodeList để xác định số lượng nút con, sau đó bạn có thể lặp qua tất cả các nút con và trích xuất thông tin bạn muốn.

Mẹo: Để trả về tập hợp các nút phần tử của một nút (không bao gồm nút văn bản và nhận xét), hãy sử dụng thuộc tính con.

Mẹo: element.childNodes[0] sẽ tạo ra kết quả tương tự như thuộc tính firstChild.

Cú pháp

var nodeList = elementNodeReference.childNodes;

Ví dụ

Ví dụ 1: cách sử dụng đơn giản nhất

// parg is an object reference to a element

// First check that the element has child nodes
if (parg.hasChildNodes()) {
    var children = parg.childNodes;

    for (var i = 0; i < children.length; i++) {
       // do something with each child as children[i]
       // NOTE: List is live, adding or removing children will change the list
    }
}

Lấy một tập hợp các nút con của phần tử <body>:

var c = document.body.childNodes;

Tìm hiểu xem có bao nhiêu nút con mà phần tử <div> có:

var c = document.getElementById("myDIV").childNodes.length;

Lấy văn bản của nút con thứ ba (chỉ mục 2) của phần tử <select>:

var c = document.getElementById("mySelect").childNodes[2].text;

Tính tương thích của trình duyệt web

Trình duyệt trên máy tính

Trình duyệt Phiên bản tương thích
Chrome
Edge 12
FireFox 1
Internet Eplorer
Opera
Safari

Trình duyệt trên thiết bị di động

Trình duyệt Phiên bản tương thích
Android Webview
Chrome for Android
Edge Mobile ?
FireFox for Android Từ version 4.0
Opera
iOS Safari
Samsung Internet

Tham khảo:

Các tính năng mặc định của trang web

Các trang web được Đại Phố thiết kế luôn mặc định các tính năng sau:

 • Mã nguồn được tối ưu với các công cụ tìm kiếm.
 • Trang web hỗ trợ thiết bị di động, tương thích với mọi thiết bị: điện thoại, máy tính bảng, máy tính và laptop. Sử dụng công nghệ HTML5, CSS3 Mobile Responsive.
 • Dễ dàng thay đổi theo phong cách riêng của bạn.
 • Dễ dàng thêm bớt số lượng các trang, và chỉnh sửa nội hiển thị trên website tùy ý
 • Phần quản trị rõ ràng, trực quan, dễ sử dụng với cả những người không chuyên về IT.

Quản lí nội dung: có thể dễ dàng thêm, xóa, sửa các thông tin trên website

 • Thông tin sản phẩm và dịch vụ của công ty
 • Thông tin dự án, đối tác Giới thiệu – Liên hệ
 • Thông tin giới thiệu, thông tin liên hệ
 • Tin tức
 • Hình ảnh trên website, sửa các tag alt, descriotion, caption
 • Hình ảnh và caption trên Slideshow
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu cần thêm thông tin