JavaScript: childNodes Property

JavaScript: childNodes Property

The childNodes property returns a collection of a node’s child nodes, as a NodeList object.

The nodes in the collection are sorted as they appear in the source code and can be accessed by index numbers. The index starts at 0.

Note: Whitespace inside elements is considered as text, and text is considered as nodes. Comments are also considered as nodes.

Tip: You can use the length property of the NodeList object to determine the number of child nodes, then you can loop through all child nodes and extract the info you want.

This property is read-only.

Tip: To return a collection of a node’s element nodes (excluding text and comment nodes), use the children property.

Tip: element.childNodes[0] will produce the same result as the firstChild property.

The default features of the site

Các trang web được Đại Phố thiết kế luôn mặc định các tính năng sau:

 • Mã nguồn được tối ưu với các công cụ tìm kiếm.
 • Trang web hỗ trợ thiết bị di động, tương thích với mọi thiết bị: điện thoại, máy tính bảng, máy tính và laptop. Sử dụng công nghệ HTML5, CSS3 Mobile Responsive.
 • Dễ dàng thay đổi theo phong cách riêng của bạn.
 • Dễ dàng thêm bớt số lượng các trang, và chỉnh sửa nội hiển thị trên website tùy ý
 • Phần quản trị rõ ràng, trực quan, dễ sử dụng với cả những người không chuyên về IT.

Quản lí nội dung: có thể dễ dàng thêm, xóa, sửa các thông tin trên website

 • Thông tin sản phẩm và dịch vụ của công ty
 • Thông tin dự án, đối tác Giới thiệu – Liên hệ
 • Thông tin giới thiệu, thông tin liên hệ
 • Tin tức
 • Hình ảnh trên website, sửa các tag alt, descriotion, caption
 • Hình ảnh và caption trên Slideshow
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu cần thêm thông tin