Dòng lệnh liệt kê danh sách các tập tin và thư mục trong Linux

Dòng lệnh liệt kê danh sách các tập tin và thư mục trong Linux

Lệnh ls dùng liệt kê danh sách các tập tin và thư mục là lệnh cơ bản trong Linux shell (Linux shell command). Lệnh ls có nhiều đối số và tính năng như: sắp xếp thư mục và tập tin theo Ngày, Kích thước, có thể kiểm tra các tệp và thư mục ẩn, quyền, thông tin inode…

Cú pháp

ls [tùy_chọn] [file|dir]

Tùy chọn chính của lệnh ls:

tùy_chọn Mô tả
ls -a liệt kê tất cả các tệp bao gồm cả tệp ẩn bắt đầu bằng ‘.’
ls --color danh sách màu [=always/never/auto]
ls -d danh sách thư mục – với ‘ */’
ls -i liệt kê số chỉ mục inode của tập tin
ls -l danh sách với định dạng dài – hiển thị quyền
ls -la liệt kê định dạng dài bao gồm các tập tin ẩn
ls -lh danh sách định dạng dài với kích thước tệp có thể đọc được
ls -ls danh sách với định dạng dài với kích thước tập tin
ls -r danh sách theo thứ tự ngược lại
ls -R danh sách cây thư mục đệ quy
ls -s danh sách với kích thước tập tin
ls -S sắp xếp theo kích thước tập tin
ls -t sắp xếp theo time & date
ls -X sắp xếp theo phần mở rộng của tập tin

Ví dụ:

Danh sách tập tin và thư mục của thư mục Documents/Books với đường dẫn tương đối:

ls Documents/Books

Danh sách tập tin và thư mục của thư mục /home/user/Documents/Books với đường dẫn tuyệt đối.

ls /home/user/Documents/Books

Danh sách tập tin và thư mục của thư mục gốc:

ls /

Danh sách tập tin và thư mục của thư mục cha:

ls ..

Danh sách tập tin và thư mục của /home/user:

ls ~

Danh sách với định dạng dài:

ls -l

Hiển thị các file ẩn:

ls -a

Danh sách với định dạng dài và file ẩn:

ls -la

Chỉ liệt kê các tệp .txt

ls *.txt

Chỉ liệt kê các thư mục:

ls -d */

Các tính năng mặc định của trang web

Các trang web được Đại Phố thiết kế luôn mặc định các tính năng sau:

 • Mã nguồn được tối ưu với các công cụ tìm kiếm.
 • Trang web hỗ trợ thiết bị di động, tương thích với mọi thiết bị: điện thoại, máy tính bảng, máy tính và laptop. Sử dụng công nghệ HTML5, CSS3 Mobile Responsive.
 • Dễ dàng thay đổi theo phong cách riêng của bạn.
 • Dễ dàng thêm bớt số lượng các trang, và chỉnh sửa nội hiển thị trên website tùy ý
 • Phần quản trị rõ ràng, trực quan, dễ sử dụng với cả những người không chuyên về IT.

Quản lí nội dung: có thể dễ dàng thêm, xóa, sửa các thông tin trên website

 • Thông tin sản phẩm và dịch vụ của công ty
 • Thông tin dự án, đối tác Giới thiệu – Liên hệ
 • Thông tin giới thiệu, thông tin liên hệ
 • Tin tức
 • Hình ảnh trên website, sửa các tag alt, descriotion, caption
 • Hình ảnh và caption trên Slideshow
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu cần thêm thông tin
Web hosting giá rẻ, Best WebHosting Offers, Hosting Chất lượng cao, Joomla Hosting, Reseller Hosting, Wordpress Hosting, chèn từ khóa vào trang web, thương mại điện tử,