ls command list files and directories in Linux

ls command is a basic Linux shell command used to list files and directories. ls command comes with so many arguments and features like: sort files and directories by Date, by Size, able to check hidden files and directories, permissions, inode information…

Syntax

ls [options] [file|dir]

ls command main options:

options description
ls -a list all files including hidden file starting with ‘.’
ls --color colored list [=always/never/auto]
ls -d list directories – with ‘ */’
ls -F add one char of */=>@| to enteries
ls -i list file’s inode index number
ls -l list with long format – show permissions
ls -la list long format including hidden files
ls -lh list long format with readable file size
ls -ls list with long format with file size
ls -r list in reverse order
ls -R list recursively directory tree
ls -s list file size
ls -S sort by file size
ls -t sort by time & date
ls -X sort by extension name

The default features of the site

Các trang web được Đại Phố thiết kế luôn mặc định các tính năng sau:

 • Mã nguồn được tối ưu với các công cụ tìm kiếm.
 • Trang web hỗ trợ thiết bị di động, tương thích với mọi thiết bị: điện thoại, máy tính bảng, máy tính và laptop. Sử dụng công nghệ HTML5, CSS3 Mobile Responsive.
 • Dễ dàng thay đổi theo phong cách riêng của bạn.
 • Dễ dàng thêm bớt số lượng các trang, và chỉnh sửa nội hiển thị trên website tùy ý
 • Phần quản trị rõ ràng, trực quan, dễ sử dụng với cả những người không chuyên về IT.

Quản lí nội dung: có thể dễ dàng thêm, xóa, sửa các thông tin trên website

 • Thông tin sản phẩm và dịch vụ của công ty
 • Thông tin dự án, đối tác Giới thiệu – Liên hệ
 • Thông tin giới thiệu, thông tin liên hệ
 • Tin tức
 • Hình ảnh trên website, sửa các tag alt, descriotion, caption
 • Hình ảnh và caption trên Slideshow
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu cần thêm thông tin
Web hosting giá rẻ, Best WebHosting Offers, Hosting Chất lượng cao, Joomla Hosting, Reseller Hosting, Wordpress Hosting, bán hàng online,