Các đoạn code Regular Expressions thường dùng của chuyên viên PHP (phần 3)

Các đoạn code Regular Expressions thường dùng của chuyên viên PHP (phần 3)

Phần 3 của các đoạn code PHP thường dùng về Regular Expressions của các chuyên viên lập trình. Biểu thức chính quy Regular expressions là các mẫu dùng để tìm kiếm các bộ kí tự được kết hợp với nhau trong các chuỗi kí tự.

Bạn có thể tham khảo thêm các bài viết liên quan:

Xóa tất cả các thẻ HTML:

Đôi khi bạn không cần bất kỳ định dạng nào. Đây chỉ là một cách hay để xóa tất cả các thẻ HTML.

function removeTags($str)
{
	$str = preg_replace("#<(.*)/(.*)>#iUs", "", $str);
	return $str;
}

Xóa một thẻ cụ thể:

function removeTag($str, $tag)
{ 
	$str = preg_replace("#\\<" . $tag . "(.*)/" . $tag . ">#iUs", "", $str);
	return $str;
}

Hoặc xóa thẻ nhưng giữ lại nội dung bên trong thẻ

Ví dụ này xóa thẻ A:

$noidunghtml = preg_replace(
	array('/<a(.*?)>/', '/<\/a>/'),
	array('', ''),
	$noidunghtml);

Các tính năng mặc định của trang web

Các trang web được Đại Phố thiết kế luôn mặc định các tính năng sau:

 • Mã nguồn được tối ưu với các công cụ tìm kiếm.
 • Trang web hỗ trợ thiết bị di động, tương thích với mọi thiết bị: điện thoại, máy tính bảng, máy tính và laptop. Sử dụng công nghệ HTML5, CSS3 Mobile Responsive.
 • Dễ dàng thay đổi theo phong cách riêng của bạn.
 • Dễ dàng thêm bớt số lượng các trang, và chỉnh sửa nội hiển thị trên website tùy ý
 • Phần quản trị rõ ràng, trực quan, dễ sử dụng với cả những người không chuyên về IT.

Quản lí nội dung: có thể dễ dàng thêm, xóa, sửa các thông tin trên website

 • Thông tin sản phẩm và dịch vụ của công ty
 • Thông tin dự án, đối tác Giới thiệu – Liên hệ
 • Thông tin giới thiệu, thông tin liên hệ
 • Tin tức
 • Hình ảnh trên website, sửa các tag alt, descriotion, caption
 • Hình ảnh và caption trên Slideshow
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu cần thêm thông tin