Các đoạn code Regular Expressions thường dùng của chuyên viên PHP (phần 2)

Các đoạn code Regular Expressions thường dùng của chuyên viên PHP (phần 2)

Phần tiếp theo của các đoạn code PHP thường dùng về Regular Expressions của các chuyên viên lập trình. Biểu thức chính quy Regular expressions là các mẫu dùng để tìm kiếm các bộ kí tự được kết hợp với nhau trong các chuỗi kí tự.

Bạn có thể tham khảo thêm các bài viết liên quan:

Tạo đường dẫn thân thiện từ tiêu đề bài viết

Bạn có thể tạo slug thân thiện với người dùng từ chuỗi tiêu đề để sử dụng trong URL. Hàm Regular Expressions này thay thế khoảng trắng giữa các từ bằng dấu gạch nối.

function daipho_tao_slug($string)
{
	$slug=preg_replace('/[^A-Za-z0-9-]+/', '-', $string);
	return $slug;
}
echo daipho_tao_slug('does this thing work or not');

Thêm http vào URL

Đôi khi chúng ta cần nhập một URL nhưng người dùng lại không thêm http:// vào đó. Hàm Regular Expressions này sẽ thêm http: // vào URL nếu thiếu.

if (!preg_match("/^(http|https|ftp):/", $_POST['url']))
{
	$_POST['url'] = 'http://'.$_POST['url'];
}

Xác thực tên miền

Đây là Regex PHP hữu ích để kiểm tra xem URL được cung cấp có hợp lệ hay không.

$url = "http://daipho.com/";
if (preg_match('/^(http|https|ftp):\/\/([A-Z0-9][A-Z0-9_-]*(?:\.[A-Z0-9][A-Z0-9_-]*)+):?(\d+)?\/?/i', $url))
{
	echo "Your URL is ok.";
}
else
{
	echo "Wrong url.";
}

Xác thực email

Đây là một regex PHP tuyệt vời để kiểm tra email có hợp lệ hay không:

$email = "abc123@sdsd.com";
$regex = '/^[_a-z0-9-]+(\.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(\.[a-z0-9-]+)*(\.[a-z]{2,3})$/';
if (preg_match($regex, $email))
{
	echo $email . " is a valid email. We can accept it.";
}
else
{
	echo $email . " is an invalid email. Please try again.";
}

Bài viết liên quan:

Các tính năng mặc định của trang web

Các trang web được Đại Phố thiết kế luôn mặc định các tính năng sau:

 • Mã nguồn được tối ưu với các công cụ tìm kiếm.
 • Trang web hỗ trợ thiết bị di động, tương thích với mọi thiết bị: điện thoại, máy tính bảng, máy tính và laptop. Sử dụng công nghệ HTML5, CSS3 Mobile Responsive.
 • Dễ dàng thay đổi theo phong cách riêng của bạn.
 • Dễ dàng thêm bớt số lượng các trang, và chỉnh sửa nội hiển thị trên website tùy ý
 • Phần quản trị rõ ràng, trực quan, dễ sử dụng với cả những người không chuyên về IT.

Quản lí nội dung: có thể dễ dàng thêm, xóa, sửa các thông tin trên website

 • Thông tin sản phẩm và dịch vụ của công ty
 • Thông tin dự án, đối tác Giới thiệu – Liên hệ
 • Thông tin giới thiệu, thông tin liên hệ
 • Tin tức
 • Hình ảnh trên website, sửa các tag alt, descriotion, caption
 • Hình ảnh và caption trên Slideshow
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu cần thêm thông tin