Blog thủ thuật

Cách tạo tên miền ảo trên localhost

Bài này sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một tên miền ảo (virtual domain) trên máy tính. Bình thường, trên localhost, các dự án thiết kế web sẽ nằm trong một thư mục và đường dẫn (URL) sẽ có dạng: http://localhost:80/thietkeweb. Đôi khi nó hơi…