SEO: Thẻ meta mà Google hiểu được

SEO: Thẻ meta mà Google hiểu được

Đối với một trang web, điều quan trọng nhất là nó dễ dàng được Google lập chỉ mục, phân loại và hiển thị lên kết quả tìm kiếm của Google. Bài viết này mô tả các thẻ trong phần đầu trang hỗ trợ cho Google lập chỉ mục và phân loại trang web của bạn.

Thẻ meta là một cách tuyệt vời dành cho nhà quản trị trang web để cung cấp cho công cụ tìm kiếm thông tin về trang web của họ. Thẻ meta có thể được sử dụng để cung cấp thông tin cho tất cả các loại ứng dụng và mỗi hệ thống chỉ xử lý những thẻ meta mà hệ thống hiểu được và bỏ qua những thẻ còn lại. Thẻ meta được thêm vào phần <head> trên trang HTML của bạn và thường trông giống như sau:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="description" content="Author: Dai Pho, Danh mục: SEO. Đại Phố hướng dẫn SEO chi tiết và cải thiện chỉ mục">
<title>SEO: Thẻ meta mà Google hiểu được - Đại Phố Network Media</title>
<meta name="robots" content="noindex,nofollow">

Google hiểu các thẻ meta sau (và các mục liên quan):

<meta name="description" content="Đoạn mô tả ngắn của một trang" /> Thường gọi là đoạn mô tả ngắn, đoạn trích. Thẻ này cung cấp một mô tả ngắn của trang. Trong vài trường hợp, mô tả này được sử dụng như một phần của đoạn trích được hiển thị trong kết quả tìm kiếm. (Xem hướng dẫn: Tạo mô tả thẻ meta chính xác)
<title>Tiêu đề của một trang</title> Mặc dù về mặt kỹ thuật đây không phải là thẻ meta nhưng thẻ này thường được sử dụng cùng với thẻ meta “description”. Nội dung của thẻ này thường được hiển thị dưới dạng tiêu đề trong kết quả tìm kiếm (và cả trong trình duyệt của người dùng).
<meta name="robots" content="..., ..." />
<meta name="googlebot" content="..., ..." />
Các thẻ meta này có thể kiểm soát hành vi của công cụ tìm kiếm khi thu thập dữ liệu và lập chỉ mục. Thẻ meta robots áp dụng với tất cả công cụ tìm kiếm, trong khi thẻ meta “googlebot” chỉ dành cho Google. Các giá trị mặc định là “lập chỉ mục, theo dõi” (tương tự “tất cả”) và không cần phải được chỉ định. Chúng tôi hiểu các giá trị sau (khi chỉ định nhiều giá trị, ngăn cách chúng bằng dấu phẩy):

 • noindex: ngăn lập chỉ mục một trang
 • nofollow: ngăn chặn Googlebot theo dõi các liên kết từ trang này
 • nosnippet: ngăn chặn hiển thị một đoạn trích trong kết quả tìm kiếm
 • noodp: ngăn chặn việc sử dụng mô tả thay thế từ ODP/DMOZ
 • noarchive: ngăn chặn Google hiển thị liên kết được lưu trong bộ nhớ Cache của một trang.
 • unavailable_after:[date]: cho phép bạn chỉ định thời gian và ngày chính xác mà bạn muốn dừng thu thập dữ liệu và lập chỉ mục trang này
 • noimageindex: cho phép bạn chỉ định rằng bạn không muốn trang của bạn xuất hiện dưới dạng một trang tham khảo cho một hình ảnh xuất hiện ở kết quả tìm kiếm của Google.
 • none: tương đương với noindex, nofollow.

Hiện bạn có thể xác định thông tin nào trong phần tiêu đề của trang của bạn bằng cách sử dụng lệnh “X-Robots-Tag” trong tiêu đề HTTP. Điều này đặc biệt hữu ích nếu bạn muốn hạn chế việc lập chỉ mục với các tệp không phải HTML như tệp đồ họa hoặc các loại tài liệu khác.

<meta name="google" content="nositelinkssearchbox" /> Khi người dùng tìm kiếm trang web của bạn, kết quả Google Tìm kiếm đôi khi hiển thị một hộp tìm kiếm riêng cho trang web của bạn, cùng với các liên kết trực tiếp khác đến trang web của bạn. Thẻ meta này cho Google biết không được hiển thị hộp tìm kiếm liên kết trang web.
<meta name="google" content="notranslate" /> Khi Google nhận ra nội dung của một trang không phải ngôn ngữ mà người dùng có thể muốn đọc, Google thường cung cấp một liên kết đến bản dịch trong kết quả tìm kiếm. Nói chung, việc này đem đến cho bạn cơ hội để cung cấp nội dung hấp dẫn và độc nhất của bạn tới một nhóm người dùng lớn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, có thể có những trường hợp mà việc này không được mong muốn. Thẻ meta này cho Google biết rằng bạn không muốn chúng tôi cung cấp bản dịch cho trang này.
<meta name="google-site-verification" content="..." /> Bạn có thể sử dụng thẻ này trên trang cấp cao nhất của trang web của bạn để xác minh quyền sở hữu cho Search Console. Xin lưu ý rằng mặc dù các giá trị của thuộc tính “name”“content” cần khớp chính xác với những gì mà Google cung cấp cho bạn (bao gồm chữ hoa và chữ thường), không quan trọng nếu bạn thay đổi thẻ từ XHTML sang HTML hoặc nếu định dạng của thẻ khớp với định dạng trang của bạn.
<meta http-equiv="refresh" content="...;url=..." /> Thẻ meta này đưa người dùng tới URL mới sau một khoảng thời gian nhất định và thỉnh thoảng được dùng như một biểu mẫu chuyển hướng đơn giản. Tuy nhiên, nó không được hỗ trợ bởi tất cả trình duyệt và có thể gây khó khăn cho người dùng. Trang web W3C khuyên rằng không nên sử dụng thẻ này. Chúng tôi khuyên bạn sử dụng chuyển hướng 301 phụ của máy chủ thay thế.

Các điểm khác cần lưu ý:

 • Google có thể đọc cả thẻ meta dạng HTML và XHTML, cho dù trang sử dụng mã nào.
 • Ngoại trừ thẻ verify, các thẻ còn lại thì chữ hoa thường không quan trọng trong thẻ meta.

Đây không phải là danh sách duy nhất của các thẻ meta hiện có và bạn nên thoải mái sử dụng các thẻ meta chưa được liệt kê nếu chúng quan trọng với trang web của bạn, các thẻ hỗ trợ của các công cụ tìm kiếm khác như: Bing, Yandex; các thẻ hỗ trợ mạng xã hội như: Facebook, Google Plus, Twitter…. Chỉ cần nhớ rằng Google sẽ bỏ qua thẻ meta này mà thôi.

Các tính năng mặc định của trang web

Các trang web được Đại Phố thiết kế luôn mặc định các tính năng sau:

 • Mã nguồn được tối ưu với các công cụ tìm kiếm.
 • Trang web hỗ trợ thiết bị di động, tương thích với mọi thiết bị: điện thoại, máy tính bảng, máy tính và laptop. Sử dụng công nghệ HTML5, CSS3 Mobile Responsive.
 • Dễ dàng thay đổi theo phong cách riêng của bạn.
 • Dễ dàng thêm bớt số lượng các trang, và chỉnh sửa nội hiển thị trên website tùy ý
 • Phần quản trị rõ ràng, trực quan, dễ sử dụng với cả những người không chuyên về IT.

Quản lí nội dung: có thể dễ dàng thêm, xóa, sửa các thông tin trên website

 • Thông tin sản phẩm và dịch vụ của công ty
 • Thông tin dự án, đối tác Giới thiệu – Liên hệ
 • Thông tin giới thiệu, thông tin liên hệ
 • Tin tức
 • Hình ảnh trên website, sửa các tag alt, descriotion, caption
 • Hình ảnh và caption trên Slideshow
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu cần thêm thông tin
website chuẩn google,