PHP: Hàm chia chuỗi str_split theo độ dài

Hàm PHP str_split chia một chuỗi thành một mảng chuỗi con có độ dài được chỉ định

Cú pháp

str_split(string, length)
Tham số Ý nghĩa
string Bắt buộc. Chuỗi cần tách
length Tùy chọn. Chỉ định độ dài của mỗi phần tử mảng. Mặc định là 1

Giá trị trả về

Nếu độ dài nhỏ hơn 1, hàm str_split() sẽ trả về FALSE. Nếu độ dài lớn hơn độ dài của chuỗi, toàn bộ chuỗi sẽ được trả về dưới dạng phần tử duy nhất của mảng.

Phiên bản PHP: 5+

Ví dụ

print_r(str_split("Hello-Daipho", 3));

Các tính năng mặc định của trang web

Các trang web được Đại Phố thiết kế luôn mặc định các tính năng sau:

 • Mã nguồn được tối ưu với các công cụ tìm kiếm.
 • Trang web hỗ trợ thiết bị di động, tương thích với mọi thiết bị: điện thoại, máy tính bảng, máy tính và laptop. Sử dụng công nghệ HTML5, CSS3 Mobile Responsive.
 • Dễ dàng thay đổi theo phong cách riêng của bạn.
 • Dễ dàng thêm bớt số lượng các trang, và chỉnh sửa nội hiển thị trên website tùy ý
 • Phần quản trị rõ ràng, trực quan, dễ sử dụng với cả những người không chuyên về IT.

Quản lí nội dung: có thể dễ dàng thêm, xóa, sửa các thông tin trên website

 • Thông tin sản phẩm và dịch vụ của công ty
 • Thông tin dự án, đối tác Giới thiệu – Liên hệ
 • Thông tin giới thiệu, thông tin liên hệ
 • Tin tức
 • Hình ảnh trên website, sửa các tag alt, descriotion, caption
 • Hình ảnh và caption trên Slideshow
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu cần thêm thông tin
website tự động,