Chuẩn SEO – vi định dạng – microformat là gì

Chuẩn SEO – vi định dạng – microformat là gì

Microformat được dịch là vi định dạng, là một chuẩn định dạng cấu trúc trang web bằng cách sử dụng các thẻ định dạng HTML/XHTML theo quy ước để giúp thể hiện siêu dữ liệu và các thuộc tính khác trong các trang web một cách rõ ràng. Chuẩn này cho phép phần mềm dành cho người dùng cuối và cả các công cụ tìm kiếm (Google, Bing, Dai Pho) xử lý thông tin (như thông tin liên lạc, tọa độ địa lý, sự kiện lịch và thông tin tương tự) tự động.

Mặc dù nội dung của các trang web đã có khả năng “xử lý tự động” từ khi bắt đầu trang web, tuy nhiên việc xử lý các trang web không theo quy ước rất khó vì các thẻ định dạng được sử dụng thông tin hiển thị trên web không mô tả ý nghĩa gì. Các microformat có thể thu hẹp khoảng cách này bằng cách gắn ngữ nghĩa, và do đó loại bỏ phức tạp trong xử lý, chẳng hạn như xử lý ngôn ngữ tự nhiên hoặc quét màn hình. Việc sử dụng, chấp nhận và xử lý các microformat cho phép các mục dữ liệu được lập chỉ mục, tìm kiếm, lưu lại hoặc tham chiếu chéo để có thể sử dụng lại hoặc kết hợp thông tin.

Vào năm 2013, microformat cho phép mã hóa và khai thác các chi tiết sự kiện, thông tin liên hệ, các mối quan hệ xã hội và các thông tin tương tự.

Phần Microformat được sử dụng nhiều nhất cho mục đích trích xuất dữ liệu, nhúng dữ liệu vào HTML/HTML5, và Atom/RSS/XHTML hay XML.

Để kiểm tra cấu trúc trang web có đúng chuẩn microformat không (và cả chuẩn khác như Schema, JSON), các webmaster đều sử dụng công cụ Rich Snippets của Google tại đường dẫn:

https://search.google.com/structured-data/testing-tool

Các thông tin, quy ước, tài liệu về microformat được công bố tại đường dẫn:

http://microformats.org/