Cập nhật – bật giao thức bảo mật TLS 1.1 1.2 cho máy tính đầu cuối cũ

Cập nhật – bật giao thức bảo mật TLS 1.1 1.2 cho máy tính đầu cuối cũ

Kể từ khi cả thế giới nâng cấp giao thức mã hóa TLS (Transport Layer Security) lên phiên bản 1.2 và ngừng hỗ trợ giao thức TLS phiên bản 1.0 và 1.1 thì tất cả các trang web cũng như các ứng dụng desktop có mã hóa sẽ thường xuyên gặp lỗi trên các hệ điều hành chưa cập nhật hoặc chưa bật TLS lên phiên bản 1.2 như:

 • Ubuntu 12.04 trở về trước
 • RedHat Enterprise Linux, hoặc CentOS: Version 6 trở về trước
 • Debian: các phiên bản trước 7.0
 • Mac: OS X trở về trước
 • Windows: Windows 7 Service Pack 1 (SP1), Windows Server 2012 trở về trước

Nếu bạn đang dùng một trong các phiên bản hệ điều hành bên trên thì bạn cần bật hoặc cập nhật giao thức bảo mật TLS 1.2 để tránh lỗi mã hóa không tương thích.

Cách cập nhật

Ubuntu 12.04 LTS (Precise)

sudo apt-get update
sudo apt-get install --only-upgrade openssl libssl-dev

Hoặc

sudo apt-get update
sudo apt-get install openssl libssl-dev

RedHat Enterprise Linux, hoặc CentOS

sudo yum update openssl libcurl

Debian

Cập nhật lên phiên bản cao hơn, tối thiểu là Debian 7.0 (Wheezy)

Mac OS X

Sử dụng Homebrew hoặc

brew install openssl

Windows:

Bước 1: Thêm các giá trị sau vào registry để cho phép sử dụng TLS 1.2

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\WinHttp
Loại: DWORD
Tên: DefaultSecureProtocols
Giá trị: 00000800

Nếu bạn sử dụng Windows 64bit, bạn phải thêm tương tự vào Wow6432Node

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\WinHttp
Loại: DWORD
Tên: DefaultSecureProtocols
Giá trị: 00000800

TLS 1.1

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.1\Client
Loại: DWORD
Tên: DisabledByDefault
Giá trị: 0

TLS 1.2

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Client
Loại: DWORD
Tên: DisabledByDefault
Giá trị: 0

Nếu các khóa TLS 1.1, TLS 1.2 không có sẵn, bạn phải tạo các khóa đó. Bạn có thể bỏ qua khóa TLS 1.1 nếu bạn cho là không cần thiết.

Bước 2: Tải và cài đặt các gói sau trên trang web của Microsoft tương ứng với phiên bản hệ điều hành của bạn: KB2677070, KB2813430, KB3004394-v2, KB3140245, KB4457144

Bước 3: Tải và thay thế Certificate Trust List đã hết hạn

Bước 4: Khởi động lại máy tính để các bản thay thế và cài đặt có hiệu lực.

Chúc các bạn thành công!

Các tính năng mặc định của trang web

Các trang web được Đại Phố thiết kế luôn mặc định các tính năng sau:

 • Mã nguồn được tối ưu với các công cụ tìm kiếm.
 • Trang web hỗ trợ thiết bị di động, tương thích với mọi thiết bị: điện thoại, máy tính bảng, máy tính và laptop. Sử dụng công nghệ HTML5, CSS3 Mobile Responsive.
 • Dễ dàng thay đổi theo phong cách riêng của bạn.
 • Dễ dàng thêm bớt số lượng các trang, và chỉnh sửa nội hiển thị trên website tùy ý
 • Phần quản trị rõ ràng, trực quan, dễ sử dụng với cả những người không chuyên về IT.

Quản lí nội dung: có thể dễ dàng thêm, xóa, sửa các thông tin trên website

 • Thông tin sản phẩm và dịch vụ của công ty
 • Thông tin dự án, đối tác Giới thiệu – Liên hệ
 • Thông tin giới thiệu, thông tin liên hệ
 • Tin tức
 • Hình ảnh trên website, sửa các tag alt, descriotion, caption
 • Hình ảnh và caption trên Slideshow
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu cần thêm thông tin
cập nhật nội dung website, giao diện web,