PHP: Hàm chia chuỗi explode theo chuỗi phân tách

Hàm PHP explode cắt một chuỗi thành mảng chuỗi con bởi chuỗi phân tách (như dấu phẩy, khoảng trắng). Hàm PHP này là an toàn nhị phân.

Cú pháp

explode(separator, string, limit)

Lưu ý: Tham số separator không được là một chuỗi rỗng.

Tham số Ý nghĩa
separator Bắt buộc. Chỉ định nơi ngắt chuỗi
string Bắt buộc. Chuỗi cần tách
limit Tùy chọn. Chỉ định số phần tử mảng sẽ trả về.

Những giá trị khả thi:

Lớn hơn 0 – Trả về một mảng có số phần tử nhỏ hơn hoặc bằng giá trị chỉ định
Nhỏ hơn 0 – Trả về một mảng có số phần tử nhỏ hơn hoặc bằng giá trị chỉ định tính từ bên phải
0 – Trả về một mảng có một phần tử

Giá trị trả về

Trả về một mảng chuỗi

Phiên bản PHP: 4+

Tham số limit đã được thêm vào trong PHP 4.0.1 và hỗ trợ giá trị âm đã từ PHP 5.1.0

Ví dụ

$str = "Hello world. It's a beautiful day.";
print_r (explode(" ", $str));
//Array ( [0] => Hello [1] => world. [2] => It's [3] => a [4] => beautiful [5] => day. ) 

$str = 'one,two,three,four';

// zero limit
//Array ( [0] => one,two,three,four )
print_r(explode(',', $str, 0));

// positive limit
//Array ( [0] => one [1] => two,three,four ) 
print_r(explode(',', $str, 2));

// negative limit
//Array ( [0] => one [1] => two [2] => three ) 
print_r(explode(',', $str, -1));

Các tính năng mặc định của trang web

Các trang web được Đại Phố thiết kế luôn mặc định các tính năng sau:

 • Mã nguồn được tối ưu với các công cụ tìm kiếm.
 • Trang web hỗ trợ thiết bị di động, tương thích với mọi thiết bị: điện thoại, máy tính bảng, máy tính và laptop. Sử dụng công nghệ HTML5, CSS3 Mobile Responsive.
 • Dễ dàng thay đổi theo phong cách riêng của bạn.
 • Dễ dàng thêm bớt số lượng các trang, và chỉnh sửa nội hiển thị trên website tùy ý
 • Phần quản trị rõ ràng, trực quan, dễ sử dụng với cả những người không chuyên về IT.

Quản lí nội dung: có thể dễ dàng thêm, xóa, sửa các thông tin trên website

 • Thông tin sản phẩm và dịch vụ của công ty
 • Thông tin dự án, đối tác Giới thiệu – Liên hệ
 • Thông tin giới thiệu, thông tin liên hệ
 • Tin tức
 • Hình ảnh trên website, sửa các tag alt, descriotion, caption
 • Hình ảnh và caption trên Slideshow
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu cần thêm thông tin