Phương thức jQuery height

Phương thức jQuery height

Phương thức jQuery height gán hoặc lấy cao của các phần tử đã chọn.

Khi phương thức này được sử dụng để xác định chiều cao, nó sẽ trả về chiều cao của phần tử được so khớp ĐẦU TIÊN.

Khi phương pháp này được sử dụng để gán chiều cao, nó sẽ đặt chiều cao của TẤT CẢ các phần tử được so khớp.

Như hình ảnh minh họa bên dưới, phương thức jQuery này không bao gồm các thuộc tính padding, border, hoặc margin. (Xem thêm về CSS)

Cú pháp

Trả lại chiều cao:

$(selector).height()

Gán chiều cao:

$(selector).height(value)

Gán chiều cao bằng cách dùng một hàm:

$(selector).height(function(index, currentheight))
Tham số Mô tả
value Bắt buộc khi gán chiều cao. Chỉ định chiều cao bằng px, em, pt… Đơn vị mặc định là px
function(index,currentheight) Không bắt buộc. Chỉ định một hàm trả về chiều cao mới của các phần tử đã chọn

 • index – Trả về vị trí chỉ mục của phần tử trong tập hợp
 • currentheight – Trả về chiều cao hiện tại của phần tử đã chọn

Ví dụ

Gán chiều cao của một phần tử bằng cách sử dụng các đơn vị khác nhau.

$("div").height(500); //Gán chiều cao của div thành 500px
$("div").height("10em");//Gán chiều cao của div thành 10em
$("div").height("200pt"); //Gán chiều cao của div thành 200pt

Trả về chiều cao của phần tử document

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
<title>Ví dụ về Phương thức jQuery height Daipho</title>
</head>
<body>
<p>Chiều cao document = <span id="span2">unknown</span> px.</p>
<script>
$("#span2").text( $(document).height() );
</script>
</body>
</html>

Các tính năng mặc định của trang web

Các trang web được Đại Phố thiết kế luôn mặc định các tính năng sau:

 • Mã nguồn được tối ưu với các công cụ tìm kiếm.
 • Trang web hỗ trợ thiết bị di động, tương thích với mọi thiết bị: điện thoại, máy tính bảng, máy tính và laptop. Sử dụng công nghệ HTML5, CSS3 Mobile Responsive.
 • Dễ dàng thay đổi theo phong cách riêng của bạn.
 • Dễ dàng thêm bớt số lượng các trang, và chỉnh sửa nội hiển thị trên website tùy ý
 • Phần quản trị rõ ràng, trực quan, dễ sử dụng với cả những người không chuyên về IT.

Quản lí nội dung: có thể dễ dàng thêm, xóa, sửa các thông tin trên website

 • Thông tin sản phẩm và dịch vụ của công ty
 • Thông tin dự án, đối tác Giới thiệu – Liên hệ
 • Thông tin giới thiệu, thông tin liên hệ
 • Tin tức
 • Hình ảnh trên website, sửa các tag alt, descriotion, caption
 • Hình ảnh và caption trên Slideshow
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu cần thêm thông tin