Saving Image from URL cURL code

Đoạn code luu hinh anh tu url trong php bang thu vien curl

function curl_file_get_daiphocontents($url) {
	$ch = curl_init();

	curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);

	$data = curl_exec($ch);
	curl_close($ch);

	return $data;
}

$domainname = 'https://www.daipho.com';
$url = $domainname .'/logo/image-6-1.png';
$img = 'daipho-6-1.png';
$data = curl_file_get_daiphocontents($url);

file_put_contents( $img, $data );
echo "Đã lưu tập tin ". $img ." từ ". $domainname ."!";
Tiêu đề: Saving Image from URL cURL code
Alt: Đoạn code luu hinh anh tu url trong php bang thu vien curl
Chú thích:
Type: image/png
Mô tả:
function curl_file_get_daiphocontents($url) {
	$ch = curl_init();

	curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);

	$data = curl_exec($ch);
	curl_close($ch);

	return $data;
}

$domainname = 'https://www.daipho.com';
$url = $domainname .'/logo/image-6-1.png';
$img = 'daipho-6-1.png';
$data = curl_file_get_daiphocontents($url);

file_put_contents( $img, $data );
echo "Đã lưu tập tin ". $img ." từ ". $domainname ."!";

Uploaded To:

Đôi khi, chúng ta cần tải xuống một hình ảnh từ một URL cụ thể và sử dụng nó vào dự án nào đó. Một cách dễ dàng là truy cập URL đó, nhấp chuột phải và lưu hình…

Media - Lưu hình ảnh từ URL trong PHP bằng thư viện cURL:

Các tính năng mặc định của trang web

Các trang web được Đại Phố thiết kế luôn mặc định các tính năng sau:

 • Mã nguồn được tối ưu với các công cụ tìm kiếm.
 • Trang web hỗ trợ thiết bị di động, tương thích với mọi thiết bị: điện thoại, máy tính bảng, máy tính và laptop. Sử dụng công nghệ HTML5, CSS3 Mobile Responsive.
 • Dễ dàng thay đổi theo phong cách riêng của bạn.
 • Dễ dàng thêm bớt số lượng các trang, và chỉnh sửa nội hiển thị trên website tùy ý
 • Phần quản trị rõ ràng, trực quan, dễ sử dụng với cả những người không chuyên về IT.

Quản lí nội dung: có thể dễ dàng thêm, xóa, sửa các thông tin trên website

 • Thông tin sản phẩm và dịch vụ của công ty
 • Thông tin dự án, đối tác Giới thiệu – Liên hệ
 • Thông tin giới thiệu, thông tin liên hệ
 • Tin tức
 • Hình ảnh trên website, sửa các tag alt, descriotion, caption
 • Hình ảnh và caption trên Slideshow
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu cần thêm thông tin