scan_biff_for_xlm_macros-code

scan_biff_for_xlm_macros-code

Tiêu đề: scan_biff_for_xlm_macros-code
Alt: scan_biff_for_xlm_macros-code
Chú thích:
Type: image/png
Mô tả:

Uploaded To:

Thông báo này được trả về bởi hàm scan_biff_for_xlm_macros() trong .../libclamav/ole2_extract.c khi ClamAV gặp sự cố khi phân tích dữ liệu được truyền vào. Về…

Media - Lỗi LibClamAV Error: [scan_biff_for_xlm_macros] Unexpected state value 4:

Các tính năng mặc định của trang web

Các trang web được Đại Phố thiết kế luôn mặc định các tính năng sau:

 • Mã nguồn được tối ưu với các công cụ tìm kiếm.
 • Trang web hỗ trợ thiết bị di động, tương thích với mọi thiết bị: điện thoại, máy tính bảng, máy tính và laptop. Sử dụng công nghệ HTML5, CSS3 Mobile Responsive.
 • Dễ dàng thay đổi theo phong cách riêng của bạn.
 • Dễ dàng thêm bớt số lượng các trang, và chỉnh sửa nội hiển thị trên website tùy ý
 • Phần quản trị rõ ràng, trực quan, dễ sử dụng với cả những người không chuyên về IT.

Quản lí nội dung: có thể dễ dàng thêm, xóa, sửa các thông tin trên website

 • Thông tin sản phẩm và dịch vụ của công ty
 • Thông tin dự án, đối tác Giới thiệu – Liên hệ
 • Thông tin giới thiệu, thông tin liên hệ
 • Tin tức
 • Hình ảnh trên website, sửa các tag alt, descriotion, caption
 • Hình ảnh và caption trên Slideshow
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu cần thêm thông tin