jQuery ẩn hiện phần tử HTML

jQuery ẩn hiện phần tử HTML

jQuery Hide/Show gồm các hàm ẩn, hiện, và đảo trạng thái hiển thị của các phần tử được chỉ định. Bao gồm các hàm hide(), show() và toggle().

jQuery hide()

Phương thức jQuery đơn giản nhất để ẩn một phần tử.

Cú pháp:

$(selector).hide(speed, callback);

Tham số speed:
Là tùy chọn chỉ định tốc độ ẩn / hiển thị và có thể lấy các giá trị sau: “slow” – chậm, “fast” – nhanh hoặc mili giây.

Tham số callback:
Là tùy chọn là một hàm được thực thi sau khi phương thức hide() hoặc show() hoàn tất.

$("button").click(function(){
	$("p").hide(1000);
});

jQuery show()

Phương thức jQuery đơn giản nhất để hiện một phần tử đang bị ẩn.

Cú pháp:

$(selector).show(speed, callback);

Tham số speed:
Là tùy chọn chỉ định tốc độ ẩn / hiển thị và có thể lấy các giá trị sau: “slow” – chậm, “fast” – nhanh hoặc mili giây.

Tham số callback:
Là tùy chọn là một hàm được thực thi sau khi phương thức hide() hoặc show() hoàn tất.

Ví dụ

Ví dụ ẩn và hiển thị các phần tử HTML bằng các phương thức hide() và show():

$("#hide").click(function(){
	$("p").hide();
});

$("#show").click(function(){
	$("p").show();
});

HTML :

<div id="hide">
Click chuột vào đây để ẩn phần tử
</div>
<div id="show">
Click chuột vào đây để hiện phần tử
</div>
<p><img id="book" src="book.png" alt="" width="100" height="123"></p>

jQuery toggle()

Phương thức jQuery đơn giản nhất để đảo trạng thái ẩn hoặc hiện một phần tử.

Cú pháp:

$(selector).toggle(speed, callback);

Tham số speed:
Là tùy chọn chỉ định tốc độ ẩn / hiển thị và có thể lấy các giá trị sau: “slow” – chậm, “fast” – nhanh hoặc mili giây.

Tham số callback:
Là tùy chọn là một hàm được thực thi sau khi phương thức hide() hoặc show() hoàn tất.

Ví dụ:

$("button").click(function(){
	$("p").toggle();
});

Các tính năng mặc định của trang web

Các trang web được Đại Phố thiết kế luôn mặc định các tính năng sau:

 • Mã nguồn được tối ưu với các công cụ tìm kiếm.
 • Trang web hỗ trợ thiết bị di động, tương thích với mọi thiết bị: điện thoại, máy tính bảng, máy tính và laptop. Sử dụng công nghệ HTML5, CSS3 Mobile Responsive.
 • Dễ dàng thay đổi theo phong cách riêng của bạn.
 • Dễ dàng thêm bớt số lượng các trang, và chỉnh sửa nội hiển thị trên website tùy ý
 • Phần quản trị rõ ràng, trực quan, dễ sử dụng với cả những người không chuyên về IT.

Quản lí nội dung: có thể dễ dàng thêm, xóa, sửa các thông tin trên website

 • Thông tin sản phẩm và dịch vụ của công ty
 • Thông tin dự án, đối tác Giới thiệu – Liên hệ
 • Thông tin giới thiệu, thông tin liên hệ
 • Tin tức
 • Hình ảnh trên website, sửa các tag alt, descriotion, caption
 • Hình ảnh và caption trên Slideshow
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu cần thêm thông tin
website chuẩn google, thương mại điện tử,