JavaScript: vòng lặp forEach trong mảng

JavaScript: vòng lặp forEach trong mảng

Trong JavaScript, Phương thức forEach duyệt qua từng phần tử trong mảng theo thứ tự tăng dần và thực thi một hàm cho mỗi phần tử đó. Phương thức này sẽ không thực thi hàm đối với các phần tử mảng không có giá trị, không được khởi tạo hoặc đã bị xóa.

Cú pháp

arr.forEach(
	function callback(currentValue [, index[, array]] )
	{
		//vòng lặp của bạn
	}[, thisArg]
);

Khác với cú pháp lặp truyền thống, không có cách nào để ngừng vòng lặp forEach giữa chừng ngoài việc ném ra một ngoại lệ. Nếu vì một mục đích nào đó mà bạn cần ngừng vòng lặp thì nên dùng cách khác thay vì dùng forEach

Trong trường hợp đó bạn có thể dùng:

 • Vòng lặp for đơn giản
 • Vòng lặp forof

Chuyển đổi vòng lặp for thành forEach

Hai đoạn code này tương đương nhau

const items = ['item1', 'item2', 'item3'];
const copy = [];

for (let i=0; i <items.length; i++) {
  copy.push(items[i])
}

const items = ['item1', 'item2', 'item3'];
const copy = [];

items.forEach(function(item){
  copy.push(item)
});

Tổng của tất cả các giá trị trong mảng:

var sum = 0;
var numbers = [65, 44, 12, 4];
numbers.forEach(myFunction);

function myFunction(item) {
 sum += item;
 document.getElementById("demo").innerHTML = sum;
}

Nhân mỗi phần tử trong mảng với 10

var numbers = [65, 44, 12, 4];
numbers.forEach(myFunction)

function myFunction(item, index, arr) {
 arr[index] = item * 10;
}

document.getElementById("demo").innerHTML = numbers;

Các tính năng mặc định của trang web

Các trang web được Đại Phố thiết kế luôn mặc định các tính năng sau:

 • Mã nguồn được tối ưu với các công cụ tìm kiếm.
 • Trang web hỗ trợ thiết bị di động, tương thích với mọi thiết bị: điện thoại, máy tính bảng, máy tính và laptop. Sử dụng công nghệ HTML5, CSS3 Mobile Responsive.
 • Dễ dàng thay đổi theo phong cách riêng của bạn.
 • Dễ dàng thêm bớt số lượng các trang, và chỉnh sửa nội hiển thị trên website tùy ý
 • Phần quản trị rõ ràng, trực quan, dễ sử dụng với cả những người không chuyên về IT.

Quản lí nội dung: có thể dễ dàng thêm, xóa, sửa các thông tin trên website

 • Thông tin sản phẩm và dịch vụ của công ty
 • Thông tin dự án, đối tác Giới thiệu – Liên hệ
 • Thông tin giới thiệu, thông tin liên hệ
 • Tin tức
 • Hình ảnh trên website, sửa các tag alt, descriotion, caption
 • Hình ảnh và caption trên Slideshow
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu cần thêm thông tin