Javascript: phương thức createAttribute()

Javascript: phương thức createAttribute()

Phương thức Document.createAttribute() tạo ra một nút thuộc tính mới với tên được chỉ định và trả về giá trị vừa tạo – là một đối tượng Attr.

Cú pháp

attribute = document.createAttribute(name)

Tham số

name là một chuỗi chứa tên của thuộc tính cần tạo.

Giá trị trả về

Giá trị kiểu Attr

Ngoại lệ

INVALID_CHARACTER_ERR nếu tham số chứa các ký tự không hợp lệ cho thuộc tính XML.

Ví dụ

var node = document.getElementById("div1");
var a = document.createAttribute("my_attrib");
a.value = "newVal";
node.setAttributeNode(a);
console.log(node.getAttribute("my_attrib")); // "newVal"

Tạo thuộc tính class, với giá trị democlass và chèn nó vào phần tử <h1>:

var h1 = document.getElementsByTagName("h1")[0];
// Get the first <h1> element in the document

var att = document.createAttribute("class");
// Create a "class" attribute

att.value = "democlass"; // Set the value of the class attribute
h1.setAttributeNode(att); // Add the class attribute to <h1>

Tham khảo:

Các tính năng mặc định của trang web

Các trang web được Đại Phố thiết kế luôn mặc định các tính năng sau:

 • Mã nguồn được tối ưu với các công cụ tìm kiếm.
 • Trang web hỗ trợ thiết bị di động, tương thích với mọi thiết bị: điện thoại, máy tính bảng, máy tính và laptop. Sử dụng công nghệ HTML5, CSS3 Mobile Responsive.
 • Dễ dàng thay đổi theo phong cách riêng của bạn.
 • Dễ dàng thêm bớt số lượng các trang, và chỉnh sửa nội hiển thị trên website tùy ý
 • Phần quản trị rõ ràng, trực quan, dễ sử dụng với cả những người không chuyên về IT.

Quản lí nội dung: có thể dễ dàng thêm, xóa, sửa các thông tin trên website

 • Thông tin sản phẩm và dịch vụ của công ty
 • Thông tin dự án, đối tác Giới thiệu – Liên hệ
 • Thông tin giới thiệu, thông tin liên hệ
 • Tin tức
 • Hình ảnh trên website, sửa các tag alt, descriotion, caption
 • Hình ảnh và caption trên Slideshow
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu cần thêm thông tin