JavaScript là gì?

JavaScript là gì?

JavaScript® (viết tắt là JS) là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng thông dịch và gọn nhẹ với đặc tính hàm đối tượng (first-class functions). JavaScript được biết tới như một ngôn ngữ kịch bản phía máy khách (Client-Side script) trong các trong Web – tức là thực thi trên trình duyệt, nhưng nó cũng được sử dụng rất nhiều ở các môi trường phi trình duyệt như node.js hay Apache CouchDB.

JavaScript được biết đến đầu tiên với tên Mocha, và sau đó là LiveScript, nhưng Hãng Netscape thay đổi tên của nó thành JavaScript, bởi vì sự phổ biến như là một hiện tượng của Java lúc bấy giờ. JavaScript xuất hiện lần đầu trong Netscape 2.0 năm 1995 với tên LiveScript. Core đa năng của ngôn ngữ này đã được nhúng vào Netscape, IE, và các trình duyệt khác.

ECMAScript là tiêu chuẩn chung cho JavaScript và tính tới thời điểm năm 2012 thì tất cả các trình duyện hiện đại đều đã hỗ trợ đầy đủ các tiêu chuẩn ECMAScript 5.1, còn một số trình duyệt cũ thì cũng hỗ trợ ít nhất ở phiên bản ECMAScript 3. Vào ngày 17 tháng 06 năm 2015, phiên bản chính thức thứ 6 của ECMAScript đã được phát hành với tên gọi chính thức là ECMAScript 2015, nhưng nó cũng hay được gọi với tên là ECMAScript 6 hoặc ES6.

JavaScript chứa một thư viện chuẩn các đối tượng, chẳng hạn như Array, DateMath, và một bộ các phần tử ngôn ngữ chính như toán tử, các cấu trúc điều khiển và các câu lệnh. JavaScript cốt lõi có thể được mở rộng cho nhiều mục đích khác nhau bằng cách bổ sung thêm các đối tượng; ví dụ:

Client-side JavaScript: Client-Side JavaScript là Form phổ biến nhất của ngôn ngữ này. Script nên được bao gồm trong một tài liệu HTML cho việc mã hóa để được thông dịch bởi trình duyệt, cung cấp các đối tượng để điều khiển một trình duyệt và nó là Document Object Model (DOM). Ví dụ: tiện ích mở rộng phía máy khách cho phép ứng dụng đặt các phần tử trên biểu mẫu HTML và đáp ứng các sự kiện của người dùng chẳng hạn như nhấp chuột, hình thức nhập và điều hướng trang.

Server-side JavaScript: Mở rộng ngôn ngữ cốt lõi bằng cách cung cấp các đối tượng liên quan đến việc chạy JavaScript trên máy chủ. Ví dụ, phần mở rộng phía máy chủ cho phép một ứng dụng giao tiếp với cơ sở dữ liệu, cung cấp sự liên tục của thông tin từ một lời gọi đến một ứng dụng khác, hoặc thực hiện các thao tác tập tin trên một máy chủ.

Phần kế tiếp:

Các tính năng mặc định của trang web

Các trang web được Đại Phố thiết kế luôn mặc định các tính năng sau:

 • Mã nguồn được tối ưu với các công cụ tìm kiếm.
 • Trang web hỗ trợ thiết bị di động, tương thích với mọi thiết bị: điện thoại, máy tính bảng, máy tính và laptop. Sử dụng công nghệ HTML5, CSS3 Mobile Responsive.
 • Dễ dàng thay đổi theo phong cách riêng của bạn.
 • Dễ dàng thêm bớt số lượng các trang, và chỉnh sửa nội hiển thị trên website tùy ý
 • Phần quản trị rõ ràng, trực quan, dễ sử dụng với cả những người không chuyên về IT.

Quản lí nội dung: có thể dễ dàng thêm, xóa, sửa các thông tin trên website

 • Thông tin sản phẩm và dịch vụ của công ty
 • Thông tin dự án, đối tác Giới thiệu – Liên hệ
 • Thông tin giới thiệu, thông tin liên hệ
 • Tin tức
 • Hình ảnh trên website, sửa các tag alt, descriotion, caption
 • Hình ảnh và caption trên Slideshow
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu cần thêm thông tin