Cách lấy URL trang hiện tại bằng PHP

Cách lấy URL trang hiện tại bằng PHP

Sử dụng biến superglobal $_SERVER của PHP để lấy URL trang hiện tại

Bạn có thể sử dụng biến được tạo sẵn $_SERVER để nhận URL trang hiện tại bằng PHP. $_SERVER là một biến superglobal, có nghĩa là nó luôn luôn có sẵn trong tất cả các phạm vi.

Ngoài ra nếu bạn muốn URL đầy đủ của trang, bạn sẽ cần phải kiểm tra tên lược đồ (hoặc giao thức), cho dù đó là http hoặc https như được hiển thị trong ví dụ bên dưới:

<?php
$uri = $_SERVER['REQUEST_URI'];
echo $uri; //Outputs: URI

$query = $_SERVER['QUERY_STRING'];
echo $query; //Outputs: Query String

$domain = $_SERVER['HTTP_HOST'];
echo $domain; //Outputs: HOST

$protocol = ((!empty($_SERVER['HTTPS']) && $_SERVER['HTTPS'] != 'off') || $_SERVER['SERVER_PORT'] == 443) ? "https://" : "http://";

$url = $protocol . $_SERVER['HTTP_HOST'] . $_SERVER['REQUEST_URI'];
echo $url; //Outputs: Full URL
?>

Các tính năng mặc định của trang web

Các trang web được Đại Phố thiết kế luôn mặc định các tính năng sau:

 • Mã nguồn được tối ưu với các công cụ tìm kiếm.
 • Trang web hỗ trợ thiết bị di động, tương thích với mọi thiết bị: điện thoại, máy tính bảng, máy tính và laptop. Sử dụng công nghệ HTML5, CSS3 Mobile Responsive.
 • Dễ dàng thay đổi theo phong cách riêng của bạn.
 • Dễ dàng thêm bớt số lượng các trang, và chỉnh sửa nội hiển thị trên website tùy ý
 • Phần quản trị rõ ràng, trực quan, dễ sử dụng với cả những người không chuyên về IT.

Quản lí nội dung: có thể dễ dàng thêm, xóa, sửa các thông tin trên website

 • Thông tin sản phẩm và dịch vụ của công ty
 • Thông tin dự án, đối tác Giới thiệu – Liên hệ
 • Thông tin giới thiệu, thông tin liên hệ
 • Tin tức
 • Hình ảnh trên website, sửa các tag alt, descriotion, caption
 • Hình ảnh và caption trên Slideshow
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu cần thêm thông tin
trang web có chức năng quản trị dễ sử dụng nhất, chèn từ khóa vào trang web,