All Member Variables of WP_Post

All Member Variables of WP_Post

As of WordPress Version 3.5.1. The WP_Post class is used to contain post objects stored by the database and is returned by functions such as get_post, WP_Query, query_posts.

Member Variable Variable Type Notes
ID int The ID of the post
post_author string The post author’s user ID (numeric string)
post_name string The post’s slug
post_type string Post Types
post_title string The title of the post
post_date string Format: 0000-00-00 00:00:00
post_date_gmt string Format: 0000-00-00 00:00:00
post_content string The full content of the post
post_excerpt string User-defined post excerpt
post_status string Post status for values, get_post_status to get value
comment_status string Returns: { open, closed }
ping_status string Returns: { open, closed }
post_password string Returns empty string if no password
post_parent int Parent Post ID (default 0)
post_modified string Format: 0000-00-00 00:00:00
post_modified_gmt string Format: 0000-00-00 00:00:00
comment_count string Number of comments on post (numeric string)
menu_order string Order value as set through page-attribute when enabled (numeric string. Defaults to 0)

Example:

WP_Post::__set_state(
	array( 
		'ID'           => 2, 
		'post_author'       => '1', 
		'post_date'        => '2011-08-21 23:31:47', 
		'post_date_gmt'      => '2011-08-22 06:31:47', 
		'post_content'      => '', 
		'post_title'       => 'Example Post', 
		'post_excerpt'      => '', 
		'post_status'       => 'publish', 
		'comment_status'     => 'open', 
		'ping_status'       => 'closed', 
		'post_password'      => '', 
		'post_name'        => 'example-post', 
		'to_ping'         => '',
		'pinged'         => '', 
		'post_modified'      => '2012-01-20 22:11:53', 
		'post_modified_gmt'    => '2012-01-21 05:11:53', 
		'post_content_filtered'  => '', 
		'post_parent'       => 0, 
		'guid'          => 'http://example.com/wp/?page_id=2', 
		'menu_order'       => 0, 
		'post_type'        => 'page', 
		'post_mime_type'     => '', 
		'comment_count'      => '0', 
		'filter'         => 'raw', 
	)
)

The default features of the site

Các trang web được Đại Phố thiết kế luôn mặc định các tính năng sau:

 • Mã nguồn được tối ưu với các công cụ tìm kiếm.
 • Trang web hỗ trợ thiết bị di động, tương thích với mọi thiết bị: điện thoại, máy tính bảng, máy tính và laptop. Sử dụng công nghệ HTML5, CSS3 Mobile Responsive.
 • Dễ dàng thay đổi theo phong cách riêng của bạn.
 • Dễ dàng thêm bớt số lượng các trang, và chỉnh sửa nội hiển thị trên website tùy ý
 • Phần quản trị rõ ràng, trực quan, dễ sử dụng với cả những người không chuyên về IT.

Quản lí nội dung: có thể dễ dàng thêm, xóa, sửa các thông tin trên website

 • Thông tin sản phẩm và dịch vụ của công ty
 • Thông tin dự án, đối tác Giới thiệu – Liên hệ
 • Thông tin giới thiệu, thông tin liên hệ
 • Tin tức
 • Hình ảnh trên website, sửa các tag alt, descriotion, caption
 • Hình ảnh và caption trên Slideshow
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu cần thêm thông tin
Best WebHosting Offers,