CSS là gì – Tổng quan về CSS

CSS là gì – Tổng quan về CSS

Cascading Style Sheets, thường được viết tắt là CSS, là một ngôn ngữ định kiểu được sử dụng để định dạng – trình bày một tài liệu HTML hoặc XML (bao gồm các ngôn ngữ XML khác nhau như SVG hoặc XHTML). CSS mô tả quy cách các phần tử được cấu trúc phải được hiển thị trên màn hình, trên giấy, trong lời nói hoặc trên các phương tiện khác.

CSS là một trong những ngôn ngữ cốt lõi của web mở và có đặc tả W3C tiêu chuẩn hóa. Được phát triển theo cấp độ, CSS1 hiện đã lỗi thời, CSS2.1 là một đề xuất và CSS3, hiện được chia thành các mô-đun nhỏ hơn, đang tiến triển trên bản theo dõi chuẩn. Bản thảo đầu tiên của các mô-đun CSS4 đang được viết.

Cú pháp cơ bản

bộ_chọn {
	thuộc_tính: giá_trị;
	[thuộc_tính_khác: giá_trị;]
}

CSS có thể được đặt chung trong trang tài liệu HTML hoặc viết riêng biệt với tài liệu HTML.

Khi đặt chung trong trang tài liệu HTML

Nó phải được đặt bên trong cặp thẻ <style>...</style>

<style>
	bộ_chọn_1 {
		thuộc_tính: giá_trị;
		[thuộc_tính_khác: giá_trị;]
	}
	bộ_chọn_2 {
		thuộc_tính: giá_trị;
		[thuộc_tính_khác: giá_trị;]
	}
</style>

Khi viết riêng biệt với tài liệu HTML

Nó phải được lưu với phần mở rộng là .css và được khai báo trong phần header của tài liệu HTML bằng cú pháp:

<link rel="stylesheet" href="đường_dẫn_tới_file_css" type="text/css" media="all" />

Ví dụ:

Khai báo sử dụng file CSS tên style.css nằm cùng chung thư mục với file HTML:

<!DOCTYPE html> 
<html>
<head>
	<title>Khai báo sử dụng tập tin CSS</title>
	<link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css" media="all" />
</head>
<body>
...
</body>
</html>

Tham khảo:

Các tính năng mặc định của trang web

Các trang web được Đại Phố thiết kế luôn mặc định các tính năng sau:

 • Mã nguồn được tối ưu với các công cụ tìm kiếm.
 • Trang web hỗ trợ thiết bị di động, tương thích với mọi thiết bị: điện thoại, máy tính bảng, máy tính và laptop. Sử dụng công nghệ HTML5, CSS3 Mobile Responsive.
 • Dễ dàng thay đổi theo phong cách riêng của bạn.
 • Dễ dàng thêm bớt số lượng các trang, và chỉnh sửa nội hiển thị trên website tùy ý
 • Phần quản trị rõ ràng, trực quan, dễ sử dụng với cả những người không chuyên về IT.

Quản lí nội dung: có thể dễ dàng thêm, xóa, sửa các thông tin trên website

 • Thông tin sản phẩm và dịch vụ của công ty
 • Thông tin dự án, đối tác Giới thiệu – Liên hệ
 • Thông tin giới thiệu, thông tin liên hệ
 • Tin tức
 • Hình ảnh trên website, sửa các tag alt, descriotion, caption
 • Hình ảnh và caption trên Slideshow
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu cần thêm thông tin