Thiết kế web

Chính sách thanh toán

Thanh toán tiền mặt:

Trực tiếp tại công ty

Tại nhà/nơi nhận hàng

Thanh toán bằng thẻ ATM, Visa, MasterCard

Cà thẻ trực tiếp tại hệ thống thẻ trên toàn quốc.

Tại nhà/nơi nhận hàng: Khách hàng vui lòng yêu cầu trước để nhân viên đem theo máy hỗ trợ thanh toán và cà thẻ.

Chuyển khoản

Chuyển khoản qua ngân hàng cho chúng tôi theo thông tin:

Tên ngân hàng:
Chủ tài khoản:
Số tài khoản:
Nội dung: