Lập trình

CSS – Sử dụng thuộc tính ID

CSS – Sử dụng thuộc tính ID

Trong CSS, bộ chọn "#id" giúp định dạng các phần tử có thuộc tính ID cụ thể. Để định dạng các phần tử với một id cụ thể, hãy viết ký tự dấu thăng (#), theo sau là id. Cú pháp CSS #id { css declarations; } Version: CSS1 Ví dụ Định dạng cho…
CSS – Sử dụng class

CSS – Sử dụng class

Trong CSS, bộ chọn "class" giúp định dạng các phần tử có thuộc tính lớp cụ thể. Để định dạng các phần tử với một lớp cụ thể, hãy viết ký tự dấu chấm (.), theo sau là tên của lớp. Bạn cũng có thể chỉ định rằng chỉ các phần tử HTML cụ thể mới…
Bảng đối chiếu các CSS Selector

Bảng đối chiếu các CSS Selector

Trong CSS, Selector là mẫu được sử dụng để chọn (các) yếu tố mà bạn muốn tạo kiểu. Bài này giúp các bạn thiết kế giao diện (theme) dễ dàng tạo các stylesheet bắt mắt cho trang web. Nhấn vào các selector để mở trang chi tiết về cách sử dụng…
Hướng dẫn sử dụng Smarty

Hướng dẫn sử dụng Smarty

Thường khi viết PHP theo hướng viết thuần thì mọi người khi viết code PHP chung với HTML việc này gây khó khăn trong việc bảo trì. Việc dùng template giúp code bạn dễ đọc hơn hữu ích trong môi trường làm việc nhóm. Một số template hỗ trợ…