Chuẩn SEO – vi dữ liệu – schema là gì

Chuẩn SEO – vi dữ liệu – schema là gì

Schema.org là một chuẩn thống nhất của các công ty lớn trong lĩnh vực công cụ tìm kiếm gồm Google, Bing, Yandex, and Yahoo! để giúp các cỗ máy tìm kiếm dễ dàng hiểu được website của bạn hơn từ đó nâng cao thứ hạng trang web của bạn. Nếu bạn sử dụng schema cho blog hay website của bạn thì các cỗ máy tìm kiếm không cần phải quá vất vả xác định xem website của bạn là gì.

Schema.org thường được viết ngắn gọn là Schema, được định nghĩa ở dạng các thuộc tính markup mở rộng của thẻ HTML nên ta có thể dễ dàng nhúng Schema vào trang của mình.

<div itemscope itemtype="http://schema.org/Service">
<p itemprop="name">Dai Pho Web Hosting</p>
<img itemprop="logo" src="http://www.daipho.com/wp-content/uploads/2017/04/logo-dai-pho.png" />
<div itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer">
<p itemprop="name">Gói Dai Pho Web Hosting 1</p>
<p><span itemprop="price">400.000</span> <span itemprop="priceCurrency">đ</span></p>
</div>
</div>

Hiện tại Google đang rất khuyến khích các website theo chuẩn này để nhanh chóng phân loại được kiểu/loại website. Google cũng đưa ra các công cụ hỗ trợ trong webmaster giúp bạn nhanh chóng cấu hình được điều này.

Các loại dữ liệu được định nghĩa bởi Schema

Schema định nghĩa tất cả các loại dữ liệu hiện nay, nghĩa là bạn có thể dễ dàng tìm thấy định nghĩa tương ứng với dữ liệu của bạn trên trang web:

http://schema.org

Thông thường chúng ta sử dụng nhiều nhất các loại sau:

  • Creative work (sản phẩm, tác phẩm sáng tạo)
  • Event (sự kiện)
  • Organization (tổ chức)
  • Person (cá nhân)
  • Place (địa điểm)
  • Product (sản phẩm)

Công cụ tìm kiếm nào dùng Schema

Schema được 4 nhà công cụ tìm kiếm lớn nhất hiện nay lập ra và công nhận: Google, Bing, Yahoo!, và Yandex. Vì đây là cấu trúc khoa học, chuẩn xác, có khả năng mở rộng

Kiểm tra cấu trúc

Sau khi nhúng vào website của mình thì hãy vào Google Webmaster để kiểm tra kết quả.

https://search.google.com/structured-data/testing-tool

Link tham khảo:

http://schema.org

https://search.google.com/structured-data/testing-tool